Kategorier
Erhvervsrengøring

Kontorrengøring København

Kontorrengøring
i
København

Kontor kontorerrengøring i København

Få en sikker kontorrengøring i København

Et kontor i dag skal ikke bare fremstå rent, det skal også være hygiejnisk rent. Dette er en af grundene til vi arbejder ud fra princippet ” vi holder rent”. Dette er med til at skabe tryghed hos både dine medarbejdere og de gæster der kommer på kontoret.

Gevinsten ved trygge medarbejdere

Når hvert enkelt af dine medarbejdere ved og føler der er rent på kontoret, skaber det tryghed hos den enkelte. Dette er ikke bare med til at skabe et behageligt arbejdsmiljø, men også tryghed hos dine medarbejdere.

Trygheden gør at dine medarbejdere kan være fuldstændig koncentreret og fokuseret på deres arbejdsopgave.

Kontorerrengøring i København til store og små virksomheder

Merkur Service kontorerrengøring til både små og store kontorer i København. En typisk kontorrengøring i København bliver som regel foretaget alle uges arbejdsdage, eller en to gange om ugen. Hyppigheden af behovet for kontorengøringen fastsættes efter aftale.

Hos Merkur Service er du uanset kundestørrelse sikret både at blive hørt og taget seriøst når du henvender dig. Hvis du vil have et rengøringsfirma i København som du er sikker på både lytter, handler og reflekterer når du henvender dig, er vi formentlig det rette valg for dig.

Vi tilbyder kontorerrengøring i København og på hele Sjælland

Vi tilbyder kontorerrengøring i hele København og på resten af Sjælland. Derfor kan vi også være behjælpelig hvis du har flere kontorer eller afdelinger der har brug for rengøring. Det har for dig den fordel at du kun skal have et rengøringsfirma i København, med en kontaktperson. Dette giver en samlet løsning som også tit samlet vil give en mere favorabel pris.

Få en kvalitetssikret kontorrengøring

For at sikre kvaliteten af vores kontorrengøring i København, vi foretager for dig, bruger vi løbende kvalitetstjek at den udførte kontorrengøring. Vores kvalitetssikring bruger vi til at sikre over for dig som kunde, at du altid får den kvalitet og service som er aftalt.

Vores kvalitetssikring af din kontorrengøring er med til at sikre ikke, at skulle bruge tid på den kontorrengøring som ikke er velfungerende.

Jævnlig stikprøvekontrol af din kontorrengøring

Vores periodiske stikprøvekontrol foretager vi vejledende en gang om måneden. Den foretages altid på en tilfældig dag, der er vilkårlig fastsat.

Hvor tit der foretages en stikprøvekontrol er noget der aftales individuelt, ud fra behov og ønsker hos den enkelte virksomhed.  

Kontorrengøring med INSTA 800

Hvis du ønsker at kunne variere rengøringskvaliteten, er dette muligt med INSTA 800. Dette kan især for større kontorer og virksomheder være en fordel, hvis man ønsker at reducere omkostningerne til sin kontorrengøring i København.

INSTA 800 kan med fordel især bruges i depoter og andre områder, hvor der ikke er stor trafik. I disse områder kan rengøringsniveauet med fordel nedsættes en smule, hvis man ønsker en besparelse på sin kontorrengøring i København.

Miljøvenlig kontorrengøring i København

Vores kontorrengøring i København foretages altid miljøvenligt. Det gør vi ved kun at bruger Svanemærkede rengøringsmidler og ved at holde vandforbruget på et absolut minimum. Det løser vi naturligvis uden at gå på kompromis med vores rengøringskvalitet.

Hver enkelt sanitør er grundigt oplært i hvordan man foretager kontorrengøringen på den mest skånsomme måde. Derfor er du garanteret at kun de rengøringsmidler bruges i rette sammenhænge. Ligesom de metoder vi bruger til rengøringen, er de bedste og mest skånsomme for miljøet.

Vores arbejdsmetoder sikrer kvalitet og effektivt

Vi har hos Merkur Service udviklede ensartede arbejdsmetoder baseret på års erfaring inden for rengøring. Det gør at du er sikker på at få leveret en ensartet, miljøvenlig og effektiv kontorrengøring. Dette er sammen med vores kvalitetssikring med til at give dig en velfungerende kontorrengøring i København.

For at vores arbejdsmetoder altid er opdateret til de nyeste og bedste, følger vi løbende den daglige udvikling indenfor rengøring. Derfor er du altså sikker på altid at få den bedst mulige kontorrengøring i hele København.

Medarbejdere på ordentlig overenskomst

Vi giver vores medarbejdere ordentlige og trygge arbejdsforhold. Vi mener at det en del af en god og tryg arbejdsplads, er at have en faglig anerkendt overenskomst. Derfor følger vi overenskomsten mellem Dansk Industri og 3F.

Vi efteruddanner vores medarbejdere

Medarbejderne hos Merkur Service sendes løbende på efteruddannelse inden for deres arbejdsfelt. Det gør vi for at sikre alle vores medarbejdere er opdateret med den nyeste viden inden for deres arbejdsområde. Det gør vi, fordi vi har et ønske om at have nogle af de bedste medarbejdere inden for vores fagområde.

Det gør også at vi som rengøringsfirma har et forventet krav til et vist fagligt vidensniveau hos den enkelte medarbejder. Noget man som kunde både kan mærke og har glæde af.

Fagligheden gør forskellen for dig

Fordi vores sanitører at dygtige med de både hvordan en kontorrengøring i København bliver foretaget bedst, men de ved også hvordan man rengør og plejer eksempelvis et linoleumsgulv eller et trægulv.

Vælg en fleksibel kontorrengøring i København

Hvis der opstår behov for ændringer i den fastsatte aftale på rengøringen, kan du altid forvente at blive imødekommet med stor fleksibilitet. Dette gælder både for enkeltstående eller permanente løsninger.

Ved behov for ændringer kan disse normalvis træde i kraft fra dag til dag. Hvis der er behov for det, vil dette også kunne gøres endnu hurtigere.

Kontorrengøring med udgangspunkt i dine behov

Hvis du vælger at få tilbud på din kontorrengøring i København, får du et tilbud på der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. Vi lytter nemlig til både dine behov og ønsker, og ud fra disse tager vi dialogen sammen med dig. Sådan at vi sammen finder frem til den bedste løsning på din kontorrengøring i København.

Vi tager dialogen sammen med dig, så vi inddrager dine og vores egne erfaringer indenfor kontorrengøring. Det gør vi for at sikre, at vi når frem til den mest optimale løsning for dig. Når vi har fundet frem til dette, udarbejder vi et skriftligt tilbud på din kontorrengøring i København.

Et gennemarbejdet tilbud

Vores gennemarbejdet tilbud på din kontorrengøring i København er med til at fjerne eventuelle misforståelser fra starten af. Dette er med til at sikre en god start på din nye kontorrengøring. Derfor får du altid kun et gennemarbejdet tilbud.

Merkur Services kontrakter på kontorrengøring i København er altid veldefinerede og velskrevet i forhold til den rengøring og eventuelle services der skal foretages. Dermed ved du altid hvad prisen er og hvad du får for dine penge.

Du får overleveret tilbuddet personligt

Når tilbuddet på din kontorrengøring i København er færdigt, bliver det personligt overleveret til dig. Når du får overleveret det tilbud, vil det kort blive gennemgået med dig.

Dermed har du et fornuftigt overblik over tilbuddet, så det er nemmere når du skal gennemgå tilbuddet selv.

Efter du har gennemgået tilbuddet

Når du har haft noget tid til at gennemgå tilbuddet, kan du have fundet behov for ændringer. Er det tilfældet sørger vi selvfølgelig for at ændre og tilpasse det i tilbuddet.

En tryg opstart

Det at skulle skifte rengøringsfirma kan være forbundet med en hvis form for usikkerhed. Dette skyldes tit at grunden til man vælger at skifte rengøringsfirma, er fordi man har en eller flere dårlige erfaringer med sig.

Netop derfor udarbejder vi det grundige tilbud på din kontorrengøring i København, samt holder skarp kontrol med opstarten og en løbende kvalitetskontrol med den rengøring du får foretaget.

Det gør du med ro i sindet og glæde kan imødese opstarten på din nye kontorrengøring i København.

Sådan sikrer vi den gode opstart

Allerede efter den første rengøring er foretaget, laver vi et kvalitetstjek at den udførte rengøring og eventuelle service der er foretaget. Derfor er du sikret en god opstart på din kontorrengøring i København.

Samme dag som du møder til din nye rengøringsordning, vil du få et kort opkald, så vi er sikker på at du er tilfreds med den rengøring, samt den service der måtte have været foretaget. I den forbindelse tjekker vi også lige op på om der skulle være behov for ændringer, bare for en sikkerheds skyld.

Dette sikrer dig en god og velfungerende start på din kontorrengøring i København.

Statusmøde på din løsningsmodel

Vi vil typisk inden for en periode på 5 til 14 dage holde et statusmøde, hvor vi tjekker op på, at den valgte løsningsmodel er den helt rigtige. Skulle der være behov for ændringer, finder vi ud af det og får den indført hurtigst muligt.

Derudover vil det selvfølgelig altid være en løbende dialog i det omfang dette måtte nødvendigt. Dette vil være en dialog hvor du er sikre på, at vi både lytter og handler, hvis der behov for dette.

En personlig relation

Vi tror på og ved, at den personlige relation altid ligger det bedste fundament for et godt samarbejde. Dette gør at vi altid efter stræber en personlig relation med dig som kunde.

Den personlige relation er med til styrke samarbejdet. Derfor er sandsynligheden for at du igen skal bruge ressourcer og tid på at finde et nyt rengøringsfirma absolut minimal.

Vi tager gerne en snak

Hvis du har spørgsmål eller brug for en uddybning, er du du altid velkommen til at kontakte os. Vi vil med største glæde besvare alle de spørgsmål du måtte have til os.

Få et personligt sammensat tilbud på din kontorrengøring i København

Hvis du vil have et tilbud fra et professionelt rengøringsfirma indenfor kontorrengøring? Så tag allerede kontakt nu. Merkur Service har åbnet alle hverdage fra 08:00 – 17:00. Du kan ringe til os på telefon 70 60 50 68.

Du kan også vælge at skrive til os, enten via kontaktformularen herunder, eller sende en mail på info@merkurservice.– skriver du til os svarer vi indenfor 24 timer på hverdage.

Hvis du vælger at kontakte Merkur Service, er du sikker på at få en kvalificeret snak om din kontorrengøring i København.

Vi tilbyder kontorrengøring og erhvervsrengøring København og på hele Sjælland

Kategorier
Erhvervsrengøring

Erhvervsrengøring Nordsjælland

Rengøringsfirma
i Nordsjælland

Med kvalitetssikring
og miljøvenlighed

Erhvervsrengøring i Nordsjælland

Vi tilbyder erhvervsrengøring i Nordsjælland til både de helt små og de helt store virksomheder i Nordsjælland. Vores erhvervsrengøring er særlig tilpasset den enkelte virksomheds behov og ønsker. Vi tilbyder en fleksibel løsning som gør, at der fra dag til dag kan ændres i den eksisterende løsning, hvis der skulle være behov for dette.

Der er en konstant fokusering på hvordan vi kan optimere vores arbejdsgange. Det er ikke bare med til omkostningsoptimere, men er også med til at sikre en effektiv rengøring og service.

Vi har en konstant fokus på den service vi leverer til vores kunder. Vi ønsker nemlig at yde den bedste erhvervsrengøring i Nordsjælland, samt resten af Sjælland og København.

Derfor vil du altid med en løsning fra Merkur Service være sikret en effektiv og velfungerende erhvervsrengøring i Nordsjælland.

Kvalitetssikring af vores rengøringen

For at sikre kvaliteten af vores erhvervsrengøring i Nordsjælland bruger vi kvalitetssikring til at sikre at vores erhvervsrengøring altid lever op til den ønskede kvalitet. Vores kvalitetssikring kan foretages med INSTA 800 til kvalitetssikring af den udførte rengøring. INSTA 800 giver mulighed for flere varierede muligheder af rengøringsgraden.

Normalvis foretager vi en stikprøvekontrol en gang i hver måned. Hyppigheden aftales dog ud fra de ønsker og behov som din virksomhed har.

Vores medarbejdere

For Merkur Service er det vigtigt at vores medarbejdere forstår den sande værdi af det stykke arbejde de udfører. Vi sørger løbende for at efteruddanne hver enkelt af vores medarbejder indenfor deres fagområde. Dette sikrer at den enkelte altid være opdateret på den nyeste viden inden for sit fagområde.

Derfor er den enkelte medarbejder også rustet til at varetage sine arbejdsopgaver, samt at påtage sig det ansvar som er påkrævet af den enkelte. Derfor kan og giver vi også den enkelte medarbejder stor frihed under ansvar.

Miljøvenlig og kvalitetssikret erhvervsrengøring i Nordsjælland
Oplev og nyd en velfungerende erhvervsrengøring med kvalitetssikring

Erhvervsrengøring med miljøhensyn

Vi har ikke kun fokus på at foretage en optimering af vores erhvervsrengøring, men også fokus på miljøhensyn. Derfor bruger vi også kun Svanemærket rengøringsmidler til vores erhvervsrengøring. Derudover er alle sanitørerne grundigt instrueret i hvordan de foretager en så miljøskånsom rengøring som det er muligt.

Erhvervsrengøring i Nordsjælland og på resten Sjælland

Vi dækker som rengøringsfirma i Nordsjælland også resten af Sjælland og København. Derfor kan vi tilbyde erhvervsrengøring til virksomheder med flere afdelinger på Sjælland en indsamlet løsning. Dette gør at du kan nøjes med et rengøringsfirma og en kontaktperson i alle afdelinger. Den samlede løsning giver en bedre overskuelighed for virksomheden. Prisen vil som udgangspunkt også blive mere fordelagtig end hvis rengøringen er opdelt imellem to eller flere rengøringsfirmaer.

Få din egen unikke erhvervsrengøring

Sammen med din virksomhed sammensætter vi en løsning der er tilpasset din virksomheds behov. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i din virksomhed ønsker og behov for en optimal erhvervsrengøring som eventuelt er kombineret med andre services.

Ud fra den erfaring du og din virksomhed har, tager vi en dialog med udgangspunkt i disse erfaringer, så vi sammen finder frem til den bedst mulige løsning til din virksomhed. Ud fra dette udarbejder vi et tilbud til jer, som vi grundigt gennemgår sammen for at sikre vi har fundet frem til den bedste og helt rigtige løsning for dig og virksomheden.

For et tilbud på din erhvervsrengøring i Nordsjælland

Hvis du vil have et tilbud på en fleksibel og unik sammensat erhvervsrengøring i Nordsjælland? Så kontakt os allerede nu. Du kan kontakte os på telefon 70 60 50 68 imellem kl. 08:00-17:00. Du kan også skrive til os på formularen herunder. Er du også velkommen til at sende en mail på info@merkurservice.dk  

Hvis du skriver til os kontanter vi dig indenfor 24 timer på en hverdag.

Kategorier
Privat Rengøring

Privat rengøring Nordsjælland

Privat rengøring
i Nordsjælland

Privat rengøring i Nordsjælland

Privat rengøring kan være en stor aflastning fordi man selv slipper for at skulle foretage rengøringen. Derfor kan det være en stor befrielse at overlader sin private rengøring til et professionelt rengøringsfirma som Merkur Service.

Det betyder nemlig at der i stedet for kommer en velmotiveret rengøringsassistent og klarer din private rengøring i hjemmet. På den måde får du frigivet noget af din fritid, som du kan bruge på andet end rengøring, imens du kan nyde et dejligt rent hjem.

Når du vælger privat rengøring fra Merkur Service, er det som udgangspunkt altid den samme rengøringsassistent der kommer hver gang hos dig.

Privat rengøring i hele København

Vi tilbyder som rengøringsfirma i Nordsjælland at komme uanset om der er tale om en lille lejlighed eller en stor lidt liebhaver bolig, så længe det er i Nordsjælland, i København eller et andet sted på Sjælland.

Medarbejderne

Merkur Services medarbejdere er en af de største værdier i virksomheden. Derfor har vi stor fokus på medarbejdernes trivsel, da vi ved at tilfredse medarbejder leverer en tilfredsstillende privat rengøring til vores kunder i Nordsjælland.

Alle vores medarbejdere kommer løbende på efteruddannelse, så de kan levere den bedst mulige private rengøring og ved hvordan de skal passe sig selv når de gør rent. Det er også med til at sikre de hele tiden er opdateret på de bedste og mest effektive måder at gøre rent på.

Miljøvenlig privat rengøring

Hos Merkur Service passer vi på miljøet. Derfor bruger vi kun Svanemærket rengøringsmidler når vi gør rent. Det betyder også at vi selv medbringer vores egen materiel til at foretage den private rengøring. Det har den fordel, at vi kan udføre en mere skånsom og miljøvenlig privat rengøring i hele Nordsjælland.

Ved at medbringe vores egne rengørings materiel kan vi også udføre en mere effektiv privat rengøring. Det har også den fordel at man medarbejderen kan foretage en ergonomiske korrekt rengøring. Dermed skånes de for unødig belastning og vrid i kroppen. Oveni bliver rengøringen mere effektiv, så du får mere privat rengøring for pengene.

Skattefradrag på private rengøring

Du kan få fradrag på din private rengøring. Det kan du gøre med det såkaldte servicesfradrag. Med servicefradraget kan du trække op til 33% fra din private rengøring. Bliv klogere på hvad servicefradraget er her.

Få et tilbud på din private rengøring i Nordsjælland

Hvis du gerne have tilbud på din private rengøring i Nordsjælland så kontakt os. Vi har åben alle hverdage fra kl. 8:00–17:00. Du kan ringe til os på tlf. 70 60 50 68. eller bruge kontaktformularen herunder. Det kan også skrive til os på info@merkurservice.dk

Kategorier
Erhvervsrengøring

Rengøringsfirma Nordsjælland

Rengøringsfirma
i Nordsjælland

Med kvalitetssikring
og miljøvenlighed

Rengøringsfirma i Nordsjælland

Merkur Service er et rengøringsfirma som dækker hele Nordsjælland. Vi vil tilbyde miljøbevidst rengøring som er kvalitetssikret. Med vores kvalitetssikring er du sikret en rengørings- og serviceløsning som lever op til dine krav om kvalitet.

Vi tilbyder som rengøringsfirma i Nordsjælland en unik rengøring og service løsning til passer præcis dine ønsker og behov. Vores løsning er altid fleksibel hvilket betyder at ændringer kan ske fra dag til dag. Dette betyder for dig som kunde, at du aldrig skal bekymre dig hvis der opstår et akut behov for ændring i din rengøring eller service.

Kvalitetssikrede rengøring

Merkur Service foretager løbende kvalitetskontrol af vores rengøring og service. Det gør vi for at sikre, at vi altid lever op til de aftalte kvalitetskrav, som er fastlagt sammen med dig som kunde. Det sikrer dig som kunde, at du får den service og kvalitet du forventer.

Vi foretager som udgangspunkt et kvalitetskontrol hver måned. Kvalitetskontrollen foretages både af den foretaget rengøring og den eventuelle service der er indbefattet af serviceaftalen. Hyppigheden af kvalitetskontrollen fastsættes i den indgåede servicekontrakt ud fra ønsker og behov.

Rengøringsfirma med højfokus på miljøet

Merkur Service har som rengøringsfirma i Nordsjælland ikke kun fokus på kvaliteten, men også miljøet. Det betyder vi kun bruger Svanemærket rengøringsmidler i det omfang det er muligt. Samtidig med at vi holder fokus på at foretage rengøringen forgår så miljømæssig forsvarlig som det muligt. Derfor har vi en grundig oplæring af alle medarbejdere der foretager rengøring. Den enkelte lærer at bruge de rigtige rengøringsmidler med korrekt dosering og bruge et minimum af vand.

Medarbejderne

Merkur Service har stor fokus på at hver enkelt medarbejdere kender til vigtigheden af det stykke arbejde de udfører. Det gør ved at give den enkelte medarbejder et medansvar indenfor sit arbejdsområde, og dermed forpligte medarbejderen til at levere den høje standard som Merkur Service repræsenterer og står for. For at vi kan holde det høje niveau, sender vi løbende vores medarbejdere på efteruddannelse.

Rengøringsfirma, Nordsjælland og resten af Sjælland

Vi dækker som rengøringsfirma i Nordsjælland også resten af Sjælland og København. Det gør at hvis din virksomhed har mere end en afdeling, kan du nøjes med et rengøringsfirma til at varetage rengøringen og de eventuelle andre serviceydelser I gør brug af. Det betyder for dig, et rengøringsfirma og en kontaktperson.

Få din egen unikke rengøringsløsning

Vi tager altid udgangspunkt i dine ønsker, når vi afgiver et tilbud. Vi lytter til dine ønsker og behov for at sammensætte den optimale rengøringsløsning til lige præcis din virksomhed og de behov der er hos lige netop Jer.

Det gør vi ved at tage udgangspunkt i de behov og ønsker der er fra din og virksomhedens side. Med jeres egne erfaringer, og vores viden som rengøringsfirma tager vi en dialog om hvordan den bedst mulige rengørings- og serviceløsning kan se ud for netop jer.

Det er med til at sikre en let og glidende overgang for dig, når du  vil skifte rengøringsfirma.

Få et tilbud på din erhvervsrengøring i Nordsjælland

Vil du have et tilbud, fra måske Nordsjælland bedste rengøringsfirma? Så kontakt os allerede nu. Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8:00 – 17:00 – du kan også ringe på tlf. 70 60 50 68.. Du kan også udfylde kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig indenfor 24 timer på en hverdag. Du er også velkommen til at skrive til os på info@merkurservice.dk

Kategorier
Kontakt

Kontakt for Pressen

Kontakt for presse til Merkur Service

Billed af Jacob Cortsen fra Merkur Serice. Presse-kontakt
Henvendelse fra pressen kan ske til

Jacob Cortsen.

Tlf. 70 60 50 68.

Mobil 31 676 062

Mail: jc@merkurservice.

Billederne er udelukkende til brug for pressen. Merkur Service har copyright på alt materialet i henhold til den dansk gældende lovgivning.

Download Merkur Services Logo i farver
Merkur Services Logo i farver.
Download Merkur Services logo i sort/hvid.
Merkur Services logo i sort/hvid.
Jacob Cortsen, Manager hos Merkur Service. Til download for pressen.
Jacob Cortsen, Manager hos Merkur Service
Kategorier
Privat Rengøring

Privat Rengøring Sjælland

Privat Rengøring
på Sjælland

Privat rengøring på Sjælland

Når man skal lukke folk ind i sit hjem, og skal have foretage privat rengøring, skal det være folk man kan stole på. Når man så samtidig skal betale dem for at udføre et stykke arbejde i ens bolig, ja så skal der også være kvalitet i det udførte arbejde. Om det så er fordi man skal have gjort rent, pudset vinduer eller ligefrem have fortaget en flytterengøring, så det rart at vide, at det bliver gjort på bedst mulige måde. Hos Merkur Service bruger vi kun faglige dygtige mennesker og tager samtidig vare på miljøet, når vi skal foretage opgaver i folks hjem. Det betyder, at vælger du at bruge os til en opgave i dit hjem, ja så er du sikker på det foregår efter gældende overenskomst og med bedst muligt hensyn til miljøet.

Kvalitets og service

Folk har forskellige behov for at få foretaget rengøring og/eller vinduespudsning i hjemmet. Derfor tilbyder Merkur Service også en fleksibel løsning til dit hjem. Vi er dog knap så fleksible med hvem der får lov til at kommer i dit hjem. Det er som udgangspunkt altid den samme person der kommer ind i dit hjem når du vælger en service fra Merkur Service. Det er både tryghedsskabende og effektivt for det stykke arbejde, der skal laves i dit hjem. Det betyde du får mest muligt for dine pengen.

Miljøhensyn

Hos Merkur Service har vi stor fokus på miljøet. Det betyder også vi som udgangspunkt kun bruger Svanemærket rengøringsmidler når vi foretager rengøring. Samtidig har vi også fokus på vores vandforbrug, som til enhver er tid skal være så minimal som muligt, uden det går ud over kvaliteten af den rengøring der bliver foretaget i det enkelte hjem.

For at sikre det bedst mulige miljøhensyn, bruger vi kun egne medbragte rengøringsmidler og rengøringsudstyr.

Spar penge med skattefradrag

Du kan få skattefradrag på nogen af din private rengøring og vinduespudning. Det kan du gøre med det såkaldte servicefradrag, når det foregår i din private bolig. Læs mere om servicefradraget her.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Hvis du har lyst til vide mere eller vil have et tilbud på privat rengøring eller vinduespudsning, så kontakt os. Du kan ringe til os på telefon 70 60 50 68 alle hverdage 8:00 – 17:00
Du er også meget velkommen til at skrive til os vi kontaktforumlaren herunder eller sende en mail på info@merkurservice

Kategorier
Erhvervsrengøring

INSTA 800

Hvad er INSTA 800

INSTA 800 er en fælles nordisk standard der trådte i kraft 1. september 2000. Det skete på baggrund af et ønske om en fælles måde at måle den færdige rengøringskvalitet på. Baggrunden var vanskeligheden i at definere rengøringskvaliteten af et specifikt lokale. Dette skyldes at opfattelsen af ords betydning og værdi kan variere hos den enkelte.

Med INSTA 800 kan det bestemmes præcist hvordan man definer rengøringskvaliteten i et rum.

Det gør det i dag muligt for hele branchen på tværs af hinanden (kunder, leverandører, fagforeninger og brancheforeninger) at man nu har det man populært kalder ”et fælles sprog” når man snakker om rengøringskvalitet.

Hvordan bruges INSTA 800

INSTA 800 kan bruges til at måle rengøringskvaliteten i alle typer af lokaler. Eksempelvis kontorer, operationsstuer, produktionslokaler, butikker, transportmidler eller trappeopgange. Kvalitetssikringen foretages uden hensyn til metoder, rengøringssystemer og frekvenser. Kort sagt, alle steder hvor der kan gøres rent.

INSTA 800 giver mulighed for op til fem rengøringsniveauer. Der tages højde for lokalets størrelse og typer af urenheder, samt hvor svært eller nemt et område er at komme til at rengøre.

Stikprøvekontrol med INSTA 800

Der foretages en tilfældig udvælgelse af lokalerne som tager højde for bygningens størrelse, antal rum, samt lokale typer. Ud fra dette udvælges et passende antal områder der foretages stikprøver i. Dette skal minimum ske hvert kvartal for at sikre en ensartet kvalitet af den udførte rengøring. Det er dog muligt at tage hyppigere stikprøver, som eksempelvis hver måned eller endnu hyppigere. Det er noget der bliver aftalt individuelt og skrevet ind i kontrakten.

Kontrollens udførelses og metoder med INSTA 800

Der er to måder kontrollen kan foretages med

  1. Visuelkontrol (den absolut mest brugte)
  2. Måling med måleinstrumenter.

Metoderne kan bruges uafhængigt af hinanden, men også bruges sammen.

Visuelkontrol

Denne udføres udelukkende med øjne. Det er altså ikke tilladt at bruge eksempelvis en finger for at konstatere om der er støv eller ej. Princippet er sådan lidt forsimplet beskrevet, at ser der rent ud, er der rent. Ser det ikke rent ud, er der ikke rent.

Måling med måleinstrumenter

Kvalitetssikring med måleinstrumenter er typisk noget der bruges på laboratorier, ved lægemiddelsfremstilling og levnedsmiddelfremstilling og andre ligne steder, hvor der ekstra høje krav til hygiejnen. Det kan være både kundens eget ønske, men også et direkte lovkrav.

Støv har indvirkning på indeklimaet. Derfor kan der være ønske om nedbringe dette, eller holde det under et vist niveau. Dette kan måles med en støvmåler og opgøres ud fra de opsatte krav i INSTA 800.

Fordel ved INSTA 800

  • Man kan let variere den ønskede rengøringskvalitet fra rum til rum eller rumtype
  • Det er let at afstemme forventninger imellem kunden og leverandøren
  • Standarden indeholder objektive målekriterier til afgørelse af hvad der er rent
  • Det er let at tjekke om rengøringskvaliteten lever op til aftalen
  • Man holder rent og gør ikke rent
  • Det gør det nemmere at sammenligne tilbud i udbudssituationer
  • Det er let at dokumentere den udførte rengøringskvalitet
  • Rengøringsmedarbejderen kan nemt selv tjekke om rengøringen lever op til aftalte kvalitetsniveau.

Hvem bruger INSTA 800

Alle kan gøre brug af INSTA 800 standarden i forbindelse med en rengøringsopgave.
Det er helt frivilligt at bruge, men mange mindre, mellemstore og store virksomheder gør i dag brug af standarden. Dertil kan ligges en lang liste af offentlige og private aktører som hospitaler, lægehuse og uddannelsesinstitutioner. INSTA 800 vinder i det hele taget større og større udbredelse blandt det private og offentlige.

Selve standarden har sin største udbredelse i Danmark, Sverige og Norge. Derfor er derfor også en gennemprøvet standard der har vist sin værdi.

Hvad kan INSTA 800 ikke bruges til

INSTA 800 kan udelukkende bruges til at fastlægge det ønskede rengøringsniveau, samt bedømme om den udførte rengøring lever op til det ønsket kvalitetskrav. Det er så specifikt i sin betydning, at for eksempel tømning af papirkurve, opfyldning af toiletartikler og eventuelt genbrugshåndering ikke er omfattet af INSTA 800. Her laver man stedet for en separat kvalitetssikring, samt en metode til at bedømme kvaliteten af dette.

Kategorier
Erhvervsrengøring

Rengøring Renrum København Sjælland

Rengøring af renrum
København og
på Sjælland

Rengøring af renrum i København og på Sjælland

Rengøring af renrum kræver specialviden. Denne viden besidder Merkur Service og derfor ved vi også, at hver kunde kræver en unik løsning der dækker nogle unikke behov. Derfor sammensætter vi i fælleskab en individuel løsning. Via dialogen sikrer vi den bedst mulige og mest optimale løsningsmodel. Dette sikrer ikke bare en professionel rengøringsløsning, men også en optimeret løsning.
Merkur Service tilbyder også services ud over rengøringen. Dette betragter vi som en del af det at være en servicevirksomhed.
Vi går op i at vores samarbejde fungerer optimalt og derfor står vi til rådighed 24 timer i døgnet. Ligesom hver virksomhed har deres egen personlige tilknyttet kontaktperson.

Kvalitetssikring

Vi udfører løbende kvalitetskontrol af det udførte arbejde. Det er med til sikre at der leves op til den høje hygiejnestandard som der er krav om til renrum.
Der foreligger altid en dokumenteret arbejdsgang i forbindelse med rengøring af renrum, som en del af vores kvalitetssikring.

Kvalitetskravene er opsat af hver enkelt af vores kunder og bliver efter aftale kvalitetstjekket med passende intervaller. Vi tilbyder at INSTA 800 kan bruge til kvalitetssikringen til rengøringen af renrum, men det er op til hver enkelt af vores kunder, hvordan de ønsker deres kvalitetssikring.

Medarbejderne

Vores personale har gennemgået et kursus med en afsluttende test. Det det er med til at sikre, at den enkelte medarbejder ved hvordan og med hvilken rengøringsmetoder der skal gøres brug af i hver enkelt renrum. De kender vigtigheden af at alle procedurer overholdes i forbindelse med rengøringen og ved at selv den mindste fejl kan have store konsekvenser. Derfor er de med til at levere en rengøring der altid lever op til den højeste standard.

Vi sørger også for at vores medarbejder kommer på kursus. Det sikre at de er opdateret på den nyeste viden, både teoretiske og praktisk.

Miljø

Vi bruger Svanemærkede produkter i det omfang det er muligt. Vi har også høj fokus på miljøet i forhold til metoderne. Dette bliver dog aldrig sat over det høje hygiejniske niveau der er påkrævet i renrum.

Hvorfor vælge Merkur Service til renrum

– Fordi I får en unik løsning der er tilpasset præcis jeres behov
– Kompetente dygtige og ansvarsfulde medarbejdere løser opgaven
– Vi har en høj miljø ansvarlighed
– Forebyggelsesresistens ved udskiftning af rengøring og desinfektionsmidler hver måned

Det er en fleksibel løsning og aftaler kan ændres dag fra dag, hvis der opstår behov for dette.

Få tilbud på rengøring af renrum på Sjælland og København

Vi tilbyder rengøring af renrum i hele region Sjælland og Region Storkøbenhavn. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil have et uforpligtende tilbud på rensrumrengøring.

Vi er på telefonen alle hverdag fra 8:00 – 17:00 telefon 70 60 50 68. Du kan også udfylde formularen herunder eller sende en mail på info@merkurservice.

 

Kategorier
Erhvervsrengøring

Slutrengøring København Sjælland

Slutrengøring i
København og
på Sjælland

Slutrengøring på Sjælland og i København

Merkur Service tilbyder en unik løsningsmodel på det der skal gøres i forbindelse med en slutrengøring. Det betyder vi sammen med dig sætter os ned og sammensætter præcis den løsning der er afpasset til det behov der er. Når vi har fået afklaret behovet og sammensat den rigtige løsning, udarbejder vi et kontrakttilbud. Når det er gjort gennemgår vi kontrakttilbuddet med dig for at sikrer forventningerne er korrekt afstemt.

En slutrengøring kan for eksempel bestå af en hovedrengøring med vinduespudsning. Sådan at alt fremstår flot og rent når vi er færdige. Sådan der kun er tilbage for dig eller dine kunder at tage det i brug.

Kvalitetssikring af slutrengøringen

Slutrengøring er primært noget hvor der bare skal være helt rent. Der kan dog også være andre parametre i spil. For at sikre alt er som aftalt kvalitetstjekker vi altid efter arbejdet er udført. Det gør vi ud fra de kvalitetskrav der i fællesskab er sat op. Det sikrer at alt er som det skal være når vi melder til dig, at rengøringen er afviklet.

Miljøvenlig slutrengøring

Hos Merkur Service går vi op i miljøet og det betyder, at vi i det omfang det er muligt kun bruger Svanemærket rengøringsmidler. Det betyder også at vi hele vejen foretager en slutrengøring så skånsomt som muligt i forhold til miljøet.

Det går hverken udover prisen eller kvaliteten. Det betyder bare, at miljøet har det lidt bedre bagefter end hvis det ikke var blevet gjort med miljøskånsomhed.

Medarbejderne

Vores medarbejdere kommer løbende på efteruddannelse og derfor besidder de også en stor faglig viden indenfor slutrengøring. Deres viden er både teoretisk og praktisk baseret som de i fællesskab gør brug af. Det betyder at de hele tiden har styr på de bedste metoder til at foretage en korrekt rengøring og hele tiden er på udkig efter nye og bedre metoder til foretage denne form for rengøring.

Slutrengøring i på Sjælland og København

Merkur Service tilbyder slutrengøring i hele Region Sjælland og Region København. Vi kan hjælpe med din afsluttende rengøring uanset om det en lille lejlighed eller et større byggeprojekt, hvor der er brug for en afsluttende rengøring.

Tilbud på slutrengøring

Hvis du vil have et tilbud på slutrengøring, så kontakt Merkur Service allerede nu. Du kan ringe til os på tlf. 70 60 50 68. Vi holder åben alle hverdage fra kl. 8:00 til 17:00. Du også velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen herunder. Hvis du fortrækker at sende en mail kan du sende den til info@merkurservice.

Hvis du vælger at sende en besked vil du modtage svar senest indenfor 24 timer alle hverdage. Svartiden er dog normalvis indenfor få timer på alle hverdage.

 

Kategorier
Erhvervsrengøring

Kontorrengøring Sjælland

Kontorrengøring
på Sjælland

Vi tilbyder Kontorrengøring på hele Sjælland

Rene, friske kontoromgivelser kombineret med et sundt indeklima skaber trivsel blandt såvel medarbejdere som besøgende. Det giver beviseligt større arbejdsglæde og dermed øges også produktiviteten i virksomheden. Dertil kan ligges et bedre helbred med mindre sygedage blandt medarbejderne. Simpelthen fordi den ordentlige og professionelle kontorrengøring holder væksten af bakterier og virus nede.

Det kan vi tilbyde med kontorrengøring

Merkur Service tilbyder kontorrengøring som er afstemt præcis de behov I som virksomhed har. Det betyder også at vi tilbyder mere end kontorrengøring. Der er nemlig mulighed for at kombinere med andre services. Dette er typisk i form af andre services der kan være med til optimere og gøre virksomhedens arbejdsgange nemmere for den enkelte medarbejder. Det betyder der kan være penge at spare for virksomheden.
Fra starten går vi sammen på opdagelse og kigger på mulighederne for at kunne spare tid og penge i dagligdagen. Simpelthen ved at lade os overtage nogen af de opgaver I selv varetager i dag. Dette er udelukkende med øje for Jeres virksomhed kan spare penge. Det drejer sig ganske enkelt om at vurder mulighederne for om tingene kan gøres på en ny og omkostningsreducerende måde.
Til sidst sammensætter vi i fællesskab den unikke løsning der er tilpasset præcist Jeres behov. Dermed er I sikret det bedst mulige resultat.

Kvalitetssikring af vores kontorrengøring

For at kunne give sikkerhed og garanti for en ordentligt kontorrengøring bruger vi INSTA 800. Det er med til sikre at, vi lever et ordentligt resultat, hver gang, samt lever helt og fuldstændig op til det aftalte kvalitetsniveau. Det gør vi i form af stikprøvekontroller, samtidig med vi sørger for at den enkelte medarbejder selv kan lave egenkontrol af den udførte kontorrengøring. INSTA 800 kan kun bruges til kvalitetssikring af rengøringskvaliteten. Du kan læse mere om INSTA 800 her som vi bruger til at garantere kvaliteten af den kontorrengøring vi leverer.

Medarbejder

Hver enkelt medarbejder er et enkelt individ hos Merkur Service, som hjælper Merkur Service til at nå vores vision og mission. Derfor har vi også et stærkt værdigrundlag som vi forventer hver enkelt medarbejder lever op til.
Derfor forventer vi også et højt fagligt niveau hos vores medarbejdere. Dette er med til sikre det bedst mulige resultat for dig som kunde, når du får udført din kontorrengøring, samt andre services fra Merkur Service. Vi forventer vores medarbejder er kvalitets- og resultatorienteret, samt er innovative i deres tilgang til arbejdsprocesserne.

Miljø

Vi bruger kun Svanemærket rengøringsmidler og så lidt vand som muligt i vores udførelse af kontorrengøringen. Samtidig gør vi brug af fra vugge til grav princippet, ikke kun i forbindelse med kontorrengøring, men med alt hvad vi gør hos Merkur Service. Dette er noget der har en konstant fokus, som vi hele tiden bestræber os på at blive bedre til.

Kontorrengøring på Sjælland

Merkur Service tilbyder kontorrengøring til alle små som store virksomheder på hele Sjælland og i hele København.

Få en uforpligtende snak med en konsulent indenfor kontorrengøring

Vil du vide mere om en fleksibel og skræddersyet kontorrengøring, hvor tingene kan ændres fra dag til dag? En kontorrengøring der er ensartet og bare fungere? Samtidig med der højfokus på miljøet? Kontakt Merkur Service i dag, og hør om dine muligheder for din unikke løsning for hvordan din kontorrengøring kan fortages. Vi fremlægger en klart plan for hvordan opstartsprocessen skal forløbe og hvordan den efterfølgende skal forsætte.
Det er med til at ligge fundamentet for en god opstart på kontorrengøringen og servicen, samt være starten på et gnidningsfrit og langvarigt samarbejde.
Vi vil hele vejen forsøge at gøre beslutningsprocessen så let så muligt, så den ikke tager mere tid end højst nødvendigt.
Vi ønsker og tror på at, den lange relation er den bedste løsning for både vores kunder, samarbejdspartnere, samt Merkur Service. Derfor bestræber vi og også på den ekstra gode og lange relation.

Udfyld formularen herunder eller send en mail til info@merkurservice. Vi er også på telefonen alle hverdag fra 8:00 – 17:00 telefon 70 60 50 68.

Merkur Service tilbyder erhvervsrengøring på hele Sjælland og i hele København.