Kategorier
Erhvervsrengøring

Erhvervsrengøring Nordsjælland

Rengøringsfirma
i Nordsjælland

Med kvalitetssikring
og miljøvenlighed

Slider

Erhvervsrengøring i Nordsjælland

Vi tilbyder erhvervsrengøring i Nordsjælland til både de helt små og de helt store virksomheder i Nordsjælland. Vores erhvervsrengøring er særlig tilpasset den enkelte virksomheds behov og ønsker. Vi tilbyder en fleksibel løsning som gør, at der fra dag til dag kan ændres i den eksisterende løsning, hvis der skulle være behov for dette.

Der er en konstant fokusering på hvordan vi kan optimere vores arbejdsgange. Det er ikke bare med til omkostningsoptimere, men er også med til at sikre en effektiv rengøring og service.

Vi har en konstant fokus på den service vi leverer til vores kunder. Vi ønsker nemlig at yde den bedste erhvervsrengøring i Nordsjælland, samt resten af Sjælland og København.

Derfor vil du altid med en løsning fra Merkur Service være sikret en effektiv og velfungerende erhvervsrengøring i Nordsjælland.

Kvalitetssikring af vores rengøringen

For at sikre kvaliteten af vores erhvervsrengøring i Nordsjælland bruger vi kvalitetssikring til at sikre at vores erhvervsrengøring altid lever op til den ønskede kvalitet. Vores kvalitetssikring kan foretages med INSTA 800 til kvalitetssikring af den udførte rengøring. INSTA 800 giver mulighed for flere varierede muligheder af rengøringsgraden.

Normalvis foretager vi en stikprøvekontrol en gang i hver måned. Hyppigheden aftales dog ud fra de ønsker og behov som din virksomhed har.

Vores medarbejdere

For Merkur Service er det vigtigt at vores medarbejdere forstår den sande værdi af det stykke arbejde de udfører. Vi sørger løbende for at efteruddanne hver enkelt af vores medarbejder indenfor deres fagområde. Dette sikrer at den enkelte altid være opdateret på den nyeste viden inden for sit fagområde.

Derfor er den enkelte medarbejder også rustet til at varetage sine arbejdsopgaver, samt at påtage sig det ansvar som er påkrævet af den enkelte. Derfor kan og giver vi også den enkelte medarbejder stor frihed under ansvar.

Miljøvenlig og kvalitetssikret erhvervsrengøring i Nordsjælland
Oplev og nyd en velfungerende erhvervsrengøring med kvalitetssikring

Erhvervsrengøring med miljøhensyn

Vi har ikke kun fokus på at foretage en optimering af vores erhvervsrengøring, men også fokus på miljøhensyn. Derfor bruger vi også kun Svanemærket rengøringsmidler til vores erhvervsrengøring. Derudover er alle sanitørerne grundigt instrueret i hvordan de foretager en så miljøskånsom rengøring som det er muligt.

Erhvervsrengøring i Nordsjælland og på resten Sjælland

Vi dækker som rengøringsfirma i Nordsjælland også resten af Sjælland og København. Derfor kan vi tilbyde erhvervsrengøring til virksomheder med flere afdelinger på Sjælland en indsamlet løsning. Dette gør at du kan nøjes med et rengøringsfirma og en kontaktperson i alle afdelinger. Den samlede løsning giver en bedre overskuelighed for virksomheden. Prisen vil som udgangspunkt også blive mere fordelagtig end hvis rengøringen er opdelt imellem to eller flere rengøringsfirmaer.

Få din egen unikke erhvervsrengøring

Sammen med din virksomhed sammensætter vi en løsning der er tilpasset din virksomheds behov. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i din virksomhed ønsker og behov for en optimal erhvervsrengøring som eventuelt er kombineret med andre services.

Ud fra den erfaring du og din virksomhed har, tager vi en dialog med udgangspunkt i disse erfaringer, så vi sammen finder frem til den bedst mulige løsning til din virksomhed. Ud fra dette udarbejder vi et tilbud til jer, som vi grundigt gennemgår sammen for at sikre vi har fundet frem til den bedste og helt rigtige løsning for dig og virksomheden.

For et tilbud på din erhvervsrengøring i Nordsjælland

Hvis du vil have et tilbud på en fleksibel og unik sammensat erhvervsrengøring i Nordsjælland? Så kontakt os allerede nu. Du kan kontakte os på telefon 70 60 50 68 imellem kl. 08:00-17:00. Du kan også skrive til os på formularen herunder. Er du også velkommen til at sende en mail på info@merkurservice.dk  

Hvis du skriver til os kontanter vi dig indenfor 24 timer på en hverdag.

Kategorier
Erhvervsrengøring

Rengøringsfirma Nordsjælland

Rengøringsfirma
i Nordsjælland

Med kvalitetssikring
og miljøvenlighed

Slider

Rengøringsfirma i Nordsjælland

Merkur Service er et rengøringsfirma som dækker hele Nordsjælland. Vi vil tilbyde miljøbevidst rengøring som er kvalitetssikret. Med vores kvalitetssikring er du sikret en rengørings- og serviceløsning som lever op til dine krav om kvalitet.

Vi tilbyder som rengøringsfirma i Nordsjælland en unik rengøring og service løsning til passer præcis dine ønsker og behov. Vores løsning er altid fleksibel hvilket betyder at ændringer kan ske fra dag til dag. Dette betyder for dig som kunde, at du aldrig skal bekymre dig hvis der opstår et akut behov for ændring i din rengøring eller service.

Kvalitetssikrede rengøring

Merkur Service foretager løbende kvalitetskontrol af vores rengøring og service. Det gør vi for at sikre, at vi altid lever op til de aftalte kvalitetskrav, som er fastlagt sammen med dig som kunde. Det sikrer dig som kunde, at du får den service og kvalitet du forventer.

Vi foretager som udgangspunkt et kvalitetskontrol hver måned. Kvalitetskontrollen foretages både af den foretaget rengøring og den eventuelle service der er indbefattet af serviceaftalen. Hyppigheden af kvalitetskontrollen fastsættes i den indgåede servicekontrakt ud fra ønsker og behov.

Rengøringsfirma med højfokus på miljøet

Merkur Service har som rengøringsfirma i Nordsjælland ikke kun fokus på kvaliteten, men også miljøet. Det betyder vi kun bruger Svanemærket rengøringsmidler i det omfang det er muligt. Samtidig med at vi holder fokus på at foretage rengøringen forgår så miljømæssig forsvarlig som det muligt. Derfor har vi en grundig oplæring af alle medarbejdere der foretager rengøring. Den enkelte lærer at bruge de rigtige rengøringsmidler med korrekt dosering og bruge et minimum af vand.

Medarbejderne

Merkur Service har stor fokus på at hver enkelt medarbejdere kender til vigtigheden af det stykke arbejde de udfører. Det gør ved at give den enkelte medarbejder et medansvar indenfor sit arbejdsområde, og dermed forpligte medarbejderen til at levere den høje standard som Merkur Service repræsenterer og står for. For at vi kan holde det høje niveau, sender vi løbende vores medarbejdere på efteruddannelse.

Rengøringsfirma, Nordsjælland og resten af Sjælland

Vi dækker som rengøringsfirma i Nordsjælland også resten af Sjælland og København. Det gør at hvis din virksomhed har mere end en afdeling, kan du nøjes med et rengøringsfirma til at varetage rengøringen og de eventuelle andre serviceydelser I gør brug af. Det betyder for dig, et rengøringsfirma og en kontaktperson.

Få din egen unikke rengøringsløsning

Vi tager altid udgangspunkt i dine ønsker, når vi afgiver et tilbud. Vi lytter til dine ønsker og behov for at sammensætte den optimale rengøringsløsning til lige præcis din virksomhed og de behov der er hos lige netop Jer.

Det gør vi ved at tage udgangspunkt i de behov og ønsker der er fra din og virksomhedens side. Med jeres egne erfaringer, og vores viden som rengøringsfirma tager vi en dialog om hvordan den bedst mulige rengørings- og serviceløsning kan se ud for netop jer.

Det er med til at sikre en let og glidende overgang for dig, når du  vil skifte rengøringsfirma.

Få et tilbud på din erhvervsrengøring i Nordsjælland

Vil du have et tilbud, fra måske Nordsjælland bedste rengøringsfirma? Så kontakt os allerede nu. Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8:00 – 17:00 – du kan også ringe på tlf. 70 60 50 68.. Du kan også udfylde kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig indenfor 24 timer på en hverdag. Du er også velkommen til at skrive til os på info@merkurservice.dk

Kategorier
Erhvervsrengøring

INSTA 800

Slider

Hvad er INSTA 800

INSTA 800 er en fælles nordisk standard der trådte i kraft 1. september 2000. Det skete på baggrund af et ønske om en fælles måde at måle den færdige rengøringskvalitet på. Baggrunden var vanskeligheden i at definere rengøringskvaliteten af et specifikt lokale. Dette skyldes at opfattelsen af ords betydning og værdi kan variere hos den enkelte.

Med INSTA 800 kan det bestemmes præcist hvordan man definer rengøringskvaliteten i et rum.

Det gør det i dag muligt for hele branchen på tværs af hinanden (kunder, leverandører, fagforeninger og brancheforeninger) at man nu har det man populært kalder ”et fælles sprog” når man snakker om rengøringskvalitet.

Hvordan bruges INSTA 800

INSTA 800 kan bruges til at måle rengøringskvaliteten i alle typer af lokaler. Eksempelvis kontorer, operationsstuer, produktionslokaler, butikker, transportmidler eller trappeopgange. Kvalitetssikringen foretages uden hensyn til metoder, rengøringssystemer og frekvenser. Kort sagt, alle steder hvor der kan gøres rent.

INSTA 800 giver mulighed for op til fem rengøringsniveauer. Der tages højde for lokalets størrelse og typer af urenheder, samt hvor svært eller nemt et område er at komme til at rengøre.

Stikprøvekontrol med INSTA 800

Der foretages en tilfældig udvælgelse af lokalerne som tager højde for bygningens størrelse, antal rum, samt lokale typer. Ud fra dette udvælges et passende antal områder der foretages stikprøver i. Dette skal minimum ske hvert kvartal for at sikre en ensartet kvalitet af den udførte rengøring. Det er dog muligt at tage hyppigere stikprøver, som eksempelvis hver måned eller endnu hyppigere. Det er noget der bliver aftalt individuelt og skrevet ind i kontrakten.

Kontrollens udførelses og metoder med INSTA 800

Der er to måder kontrollen kan foretages med

  1. Visuelkontrol (den absolut mest brugte)
  2. Måling med måleinstrumenter.

Metoderne kan bruges uafhængigt af hinanden, men også bruges sammen.

Visuelkontrol

Denne udføres udelukkende med øjne. Det er altså ikke tilladt at bruge eksempelvis en finger for at konstatere om der er støv eller ej. Princippet er sådan lidt forsimplet beskrevet, at ser der rent ud, er der rent. Ser det ikke rent ud, er der ikke rent.

Måling med måleinstrumenter

Kvalitetssikring med måleinstrumenter er typisk noget der bruges på laboratorier, ved lægemiddelsfremstilling og levnedsmiddelfremstilling og andre ligne steder, hvor der ekstra høje krav til hygiejnen. Det kan være både kundens eget ønske, men også et direkte lovkrav.

Støv har indvirkning på indeklimaet. Derfor kan der være ønske om nedbringe dette, eller holde det under et vist niveau. Dette kan måles med en støvmåler og opgøres ud fra de opsatte krav i INSTA 800.

Fordel ved INSTA 800

  • Man kan let variere den ønskede rengøringskvalitet fra rum til rum eller rumtype
  • Det er let at afstemme forventninger imellem kunden og leverandøren
  • Standarden indeholder objektive målekriterier til afgørelse af hvad der er rent
  • Det er let at tjekke om rengøringskvaliteten lever op til aftalen
  • Man holder rent og gør ikke rent
  • Det gør det nemmere at sammenligne tilbud i udbudssituationer
  • Det er let at dokumentere den udførte rengøringskvalitet
  • Rengøringsmedarbejderen kan nemt selv tjekke om rengøringen lever op til aftalte kvalitetsniveau.

Hvem bruger INSTA 800

Alle kan gøre brug af INSTA 800 standarden i forbindelse med en rengøringsopgave.
Det er helt frivilligt at bruge, men mange mindre, mellemstore og store virksomheder gør i dag brug af standarden. Dertil kan ligges en lang liste af offentlige og private aktører som hospitaler, lægehuse og uddannelsesinstitutioner. INSTA 800 vinder i det hele taget større og større udbredelse blandt det private og offentlige.

Selve standarden har sin største udbredelse i Danmark, Sverige og Norge. Derfor er derfor også en gennemprøvet standard der har vist sin værdi.

Hvad kan INSTA 800 ikke bruges til

INSTA 800 kan udelukkende bruges til at fastlægge det ønskede rengøringsniveau, samt bedømme om den udførte rengøring lever op til det ønsket kvalitetskrav. Det er så specifikt i sin betydning, at for eksempel tømning af papirkurve, opfyldning af toiletartikler og eventuelt genbrugshåndering ikke er omfattet af INSTA 800. Her laver man stedet for en separat kvalitetssikring, samt en metode til at bedømme kvaliteten af dette.

Kategorier
Erhvervsrengøring

Rengøring Renrum København Sjælland

Rengøring af renrum
København og
på Sjælland

Slider

Rengøring af renrum i København og på Sjælland

Rengøring af renrum kræver specialviden. Denne viden besidder Merkur Service og derfor ved vi også, at hver kunde kræver en unik løsning der dækker nogle unikke behov. Derfor sammensætter vi i fælleskab en individuel løsning. Via dialogen sikrer vi den bedst mulige og mest optimale løsningsmodel. Dette sikrer ikke bare en professionel rengøringsløsning, men også en optimeret løsning.
Merkur Service tilbyder også services ud over rengøringen. Dette betragter vi som en del af det at være en servicevirksomhed.
Vi går op i at vores samarbejde fungerer optimalt og derfor står vi til rådighed 24 timer i døgnet. Ligesom hver virksomhed har deres egen personlige tilknyttet kontaktperson.

Kvalitetssikring

Vi udfører løbende kvalitetskontrol af det udførte arbejde. Det er med til sikre at der leves op til den høje hygiejnestandard som der er krav om til renrum.
Der foreligger altid en dokumenteret arbejdsgang i forbindelse med rengøring af renrum, som en del af vores kvalitetssikring.

Kvalitetskravene er opsat af hver enkelt af vores kunder og bliver efter aftale kvalitetstjekket med passende intervaller. Vi tilbyder at INSTA 800 kan bruge til kvalitetssikringen til rengøringen af renrum, men det er op til hver enkelt af vores kunder, hvordan de ønsker deres kvalitetssikring.

Medarbejderne

Vores personale har gennemgået et kursus med en afsluttende test. Det det er med til at sikre, at den enkelte medarbejder ved hvordan og med hvilken rengøringsmetoder der skal gøres brug af i hver enkelt renrum. De kender vigtigheden af at alle procedurer overholdes i forbindelse med rengøringen og ved at selv den mindste fejl kan have store konsekvenser. Derfor er de med til at levere en rengøring der altid lever op til den højeste standard.

Vi sørger også for at vores medarbejder kommer på kursus. Det sikre at de er opdateret på den nyeste viden, både teoretiske og praktisk.

Miljø

Vi bruger Svanemærkede produkter i det omfang det er muligt. Vi har også høj fokus på miljøet i forhold til metoderne. Dette bliver dog aldrig sat over det høje hygiejniske niveau der er påkrævet i renrum.

Hvorfor vælge Merkur Service til renrum

– Fordi I får en unik løsning der er tilpasset præcis jeres behov
– Kompetente dygtige og ansvarsfulde medarbejdere løser opgaven
– Vi har en høj miljø ansvarlighed
– Forebyggelsesresistens ved udskiftning af rengøring og desinfektionsmidler hver måned

Det er en fleksibel løsning og aftaler kan ændres dag fra dag, hvis der opstår behov for dette.

Få tilbud på rengøring af renrum på Sjælland og København

Vi tilbyder rengøring af renrum i hele region Sjælland og Region Storkøbenhavn. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil have et uforpligtende tilbud på rensrumrengøring.

Vi er på telefonen alle hverdag fra 8:00 – 17:00 telefon 70 60 50 68. Du kan også udfylde formularen herunder eller sende en mail på info@merkurservice.

 

Kategorier
Erhvervsrengøring

Slutrengøring København Sjælland

Slutrengøring i
København og
på Sjælland

Slider

Slutrengøring på Sjælland og i København

Merkur Service tilbyder en unik løsningsmodel på det der skal gøres i forbindelse med en slutrengøring. Det betyder vi sammen med dig sætter os ned og sammensætter præcis den løsning der er afpasset til det behov der er. Når vi har fået afklaret behovet og sammensat den rigtige løsning, udarbejder vi et kontrakttilbud. Når det er gjort gennemgår vi kontrakttilbuddet med dig for at sikrer forventningerne er korrekt afstemt.

En slutrengøring kan for eksempel bestå af en hovedrengøring med vinduespudsning. Sådan at alt fremstår flot og rent når vi er færdige. Sådan der kun er tilbage for dig eller dine kunder at tage det i brug.

Kvalitetssikring af slutrengøringen

Slutrengøring er primært noget hvor der bare skal være helt rent. Der kan dog også være andre parametre i spil. For at sikre alt er som aftalt kvalitetstjekker vi altid efter arbejdet er udført. Det gør vi ud fra de kvalitetskrav der i fællesskab er sat op. Det sikrer at alt er som det skal være når vi melder til dig, at rengøringen er afviklet.

Miljøvenlig slutrengøring

Hos Merkur Service går vi op i miljøet og det betyder, at vi i det omfang det er muligt kun bruger Svanemærket rengøringsmidler. Det betyder også at vi hele vejen foretager en slutrengøring så skånsomt som muligt i forhold til miljøet.

Det går hverken udover prisen eller kvaliteten. Det betyder bare, at miljøet har det lidt bedre bagefter end hvis det ikke var blevet gjort med miljøskånsomhed.

Medarbejderne

Vores medarbejdere kommer løbende på efteruddannelse og derfor besidder de også en stor faglig viden indenfor slutrengøring. Deres viden er både teoretisk og praktisk baseret som de i fællesskab gør brug af. Det betyder at de hele tiden har styr på de bedste metoder til at foretage en korrekt rengøring og hele tiden er på udkig efter nye og bedre metoder til foretage denne form for rengøring.

Slutrengøring i på Sjælland og København

Merkur Service tilbyder slutrengøring i hele Region Sjælland og Region København. Vi kan hjælpe med din afsluttende rengøring uanset om det en lille lejlighed eller et større byggeprojekt, hvor der er brug for en afsluttende rengøring.

Tilbud på slutrengøring

Hvis du vil have et tilbud på slutrengøring, så kontakt Merkur Service allerede nu. Du kan ringe til os på tlf. 70 60 50 68. Vi holder åben alle hverdage fra kl. 8:00 til 17:00. Du også velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen herunder. Hvis du fortrækker at sende en mail kan du sende den til info@merkurservice.

Hvis du vælger at sende en besked vil du modtage svar senest indenfor 24 timer alle hverdage. Svartiden er dog normalvis indenfor få timer på alle hverdage.

 

Kategorier
Erhvervsrengøring

Kontorrengøring København Sjælland

Kontorrengøring i
København og
på Sjælland

Slider

Vi tilbyder Kontorrengøring i København og på resten af Sjælland

Rene, friske kontoromgivelser kombineret med et sundt indeklima skaber trivsel blandt såvel medarbejdere som besøgende. Det giver beviseligt større arbejdsglæde og dermed øges også produktiviteten i virksomheden. Dertil kan ligges et bedre helbred med mindre sygedage blandt medarbejderne. Simpelthen fordi den ordentlige og professionelle kontorrengøring holder væksten af bakterier og virus nede.

Det kan vi tilbyde med kontorengøring

Merkur Service tilbyder kontorrengøring som er afstemt præcis de behov I som virksomhed har. Det betyder også at vi tilbyder mere end kontorrengøring. Der er nemlig mulighed for at kombinere med andre services. Dette er typisk i form af andre services der kan være med til optimere og gøre virksomhedens arbejdsgange nemmere for den enkelte medarbejder. Det betyder der kan være penge at spare for virksomheden.
Fra starten går vi sammen på opdagelse og kigger på mulighederne for at kunne spare tid og penge i dagligdagen. Simpelthen ved at lade os overtage nogen af de opgaver I selv varetager i dag. Dette er udelukkende med øje for Jeres virksomhed kan spare penge. Det drejer sig ganske enkelt om at vurder mulighederne for om tingene kan gøres på en ny og omkostningsreducerende måde.
Til sidst sammensætter vi i fællesskab den unikke løsning der er tilpasset præcist Jeres behov. Dermed er I sikret det bedst mulige resultat.

Kvalitetssikring af vores kontorrengøring

For at kunne give sikkerhed og garanti for en ordentligt kontorrengøring bruger vi INSTA 800. Det er med til sikre at, vi lever et ordentligt resultat, hver gang, samt lever helt og fuldstændig op til det aftalte kvalitetsniveau. Det gør vi i form af stikprøvekontroller, samtidig med vi sørger for at den enkelte medarbejder selv kan lave egenkontrol af den udførte kontorrengøring. INSTA 800 kan kun bruges til kvalitetssikring af rengøringskvaliteten. Du kan læse mere om INSTA 800 her som vi bruger til at garantere kvaliteten af den kontorrengøring vi leverer.

Medarbejder

Hver enkelt medarbejder er et enkelt individ hos Merkur Service, som hjælper Merkur Service til at nå vores vision og mission. Derfor har vi også et stærkt værdigrundlag som vi forventer hver enkelt medarbejder lever op til.
Derfor forventer vi også et højt fagligt niveau hos vores medarbejdere. Dette er med til sikre det bedst mulige resultat for dig som kunde, når du får udført din kontorrengøring, samt andre services fra Merkur Service. Vi forventer vores medarbejder er kvalitets- og resultatorienteret, samt er innovative i deres tilgang til arbejdsprocesserne.

Miljø

Vi bruger kun Svanemærket rengøringsmidler og så lidt vand som muligt i vores udførelse af kontorrengøringen. Samtidig gør vi brug af fra vugge til grav princippet, ikke kun i forbindelse med kontorrengøring, men med alt hvad vi gør hos Merkur Service. Dette er noget der har en konstant fokus, som vi hele tiden bestræber os på at blive bedre til.

Kontorrengøring på Sjælland og København

Merkur Service tilbyder kontorrengøring til alle små som store virksomheder på hele Sjælland og i hele København.

Få en uforpligtende snak med en konsulent indenfor kontorrengøring

Vil du vide mere om en fleksibel og skræddersyet kontorrengøring, hvor tingene kan ændres fra dag til dag? En kontorrengøring der er ensartet og bare fungere? Samtidig med der højfokus på miljøet? Kontakt Merkur Service i dag, og hør om dine muligheder for din unikke løsning for hvordan din kontorrengøring kan fortages. Vi fremlægger en klart plan for hvordan opstartsprocessen skal forløbe og hvordan den efterfølgende skal forsætte.
Det er med til at ligge fundamentet for en god opstart på kontorrengøringen og servicen, samt være starten på et gnidningsfrit og langvarigt samarbejde.
Vi vil hele vejen forsøge at gøre beslutningsprocessen så let så muligt, så den ikke tager mere tid end højst nødvendigt.
Vi ønsker og tror på at, den lange relation er den bedste løsning for både vores kunder, samarbejdspartnere, samt Merkur Service. Derfor bestræber vi og også på den ekstra gode og lange relation.

Udfyld formularen herunder eller send en mail til info@merkurservice. Vi er også på telefonen alle hverdag fra 8:00 – 17:00 telefon 70 60 50 68.

 

 

Kategorier
Erhvervsrengøring

Erhvervsrengøring Sjælland og København

Erhvervsrengøring
Sjælland og
København
Slider

Erhvervsrengøring på Sjælland og i København med en personlige rengøringsløsning

Merkur Service tilbyder skræddersyede erhvervsrengøring på hele Sjælland og i København, med individuelle rengøringsløsninger til både små og store virksomheder. Den enkelte løsning vil altid være unik for den pågældende virksomhed, men også altid fleksibel, Det betyder at der fra dag til dag kan ænders i aftalen, hvis der behov for det.


Vi fokuser konstant på at optimere vores erhvervsrengøring på Sjælland og i København. Dette sikrer ikke bare en effektiv rengøring og service, men også en høj kvalitet af erhvervsrengøringen. Der er ligeledes konstant fokus på den service vi yder. Ganske enkelt fordi vi vil levere den bedste erhvervsrengøring på hele Sjælland og i København og den medfølgende service. Det betyder derfor at I altid er sikre på at få en af de mest effektive erhvervsrengøringer på Sjælland af højeste kvalitet. Det er med til at give sikkerhed for der altid er en ren og præsentabel arbejdsplads.

Med en erhvervsrengøring- og serviceløsning fra Merkur Service er I sikret en nem og velfungerende løsning erhvervsrengøring på Sjælland.

Kvalitetssikring af erhvervsrengøringen

For at sikre kvaliteten af erhvervsrengøringen på Sjælland og i København, er der løbende kvalitetssikring af den udførte erhvervsrengøring. Dette gøres for den aftale vare og service lever op til forventningerne. Vi bruger som udgangspunkt INSTA 800 til kvalitetssikring af al vores rengøring. Dette er med til at give sikkerhed og garanti for at vores erhvervsrengøring på Sjælland og i København lever op til det aftalte rengøringsniveau.

Der vil vejledende blive foretaget stikprøvekontrol en gang om måneden. Et kvalitetstjek indbefatter både den foretaget erhvervsrengøring og andre services, der eventuelt er indbefattet i aftalen. Stikprøvernes interval kan dog ændres og tilpasses efter de enkelte ønsker og behov.

Medarbejderne

For os er det vigtigt at vores medarbejdere forstår at finde værdien i det stykke arbejde de udfører. Dette medvirker at til give medarbejdere der yder den bedste service og tager ansvar for vores kunders ønsker og forventninger. Derfor sørger vi for løbende efteruddannelse og stiller krav om ansvarsfuldhed hos hver enkelt medarbejder. Vi forventer også vores medarbejdere er medansvarlige i hele i hele arbejdsprocessen. Det indebærer at den enkelte medarbejder tager ansvar, samt har fokus på optimering af den måde tingene gøres på.

Erhvervsrengøring med miljøhensynet i fokus

Vi fokuserer ikke udelukkende på at optimere vores erhvervsrengøring på hele Sjælland og i København, men også på at skåne miljøet mest muligt.
Det gør vi på den måde vi gør rent på, og også at ved at udvælge vores rengøringsmidler meget nøje.
Det betyder at vi bruger Svanemærkede produkter i det omfang det er muligt. Samtidig har vi fokus på at udføre arbejde så miljømæssigt skånsom som muligt. Derfor har vi også en grundig oplæring af alle vores medarbejdere, så de ved hvordan de bedst passer på miljøet og gør tingene mest miljømæssigt optimalt.

Erhvervsrengøring på hele Sjælland og i København

Merkur Service tilbyder erhvervsrengøring på hele Sjælland og i København. Det betyder at vi kan dække mere end en virksomhed, som har afdelinger flere steder på Sjælland og hele København. Dette gør igen at vores rengøring i disse tilfælde kan tilbydes til en mere fordelagtig pris, end hvis du har mere en et rengøringsfirma til at foretage din erhvervsrengøring på Sjælland og/eller i København.

Den unikke erhvervsrengøringsløsning

Vi tager udgangspunkt i behovene og bruger vores erfaring sammen med din virksomheds ønsker til at sammensætte den optimale løsning, der giver det bedste resultat for den enkelte virksomhed.

Det betyder at vi fra start af har fokus på levere præcis den erhvervsrengøring som virksomheden ønsker. Sådan at den færdige løsning er tilpasset præcis de ønsker og behov som virksomheden har.

Få et tilbud på erhvervsrengøring på Sjælland

Det er naturligvis helt uforpligtende at få et tilbud på en fleksibel skræddersyet erhvervsrengøring og serviceløsning til din virksomhed. Vi tilstræber en lang relation med vores kunder, da vi tror på det er til glæde for både vores kunder, medarbejderne og dermed Merkur Service.

Kontakt os på telefon 70 60 50 68. eller brug kontaktformularen herunder. Du kan også sende en mail på info@merkurservice.

Kategorier
Erhvervsrengøring

Rengøringsfirma Sjælland

Rengøringsfirma
på Sjælland

Slider

Rengøringsfirma på Sjælland med høj miljøbevidsthed og kvalitetssikring

Merkur Service dækker ikke bare som rengøringsfirma hele Sjælland, men tilbyder også den bedste rengøring på hele Sjælland.

Vi tilbyder ikke bare en miljøvenlig rengøring med Svanemærket rengøringsmidler, vi bruger også kvalitetssikring af vores rengøring. Det er med til at sikre at vi leverer en velfungerende rengøring hver eneste gang.

Vi tilbyder alle vores kunder deres helt individuelle rengøringsløsning som er tilpasset præcist deres behov for rengøring. Skulle der være ønsker om for ændringer i det aftalte kan det normalvis også klares fra dag til dag. Nogle gange fra time til time, alt efter behov og ønsker.

Som rengøringsfirma lytter vi til dine behov og ønsker

Vi kender til vigtigheden af at lytte til dine ønsker og behov i forbindelse med din rengøringsløsning. Derfor sørger vi for fra starten af grundigt at afdække dine behov og ønsker. Vi efterstræber altid den langvarige relation til alle vores kunder. Uanset størrelsen af en serviceaftale.

Dette er med til sikre du får præcis den løsning du som kunde ønsker og dermed kan holde fokus på din forretning, imens vi klare rengøringen og eventuelle anden service i denne forbindelse, som kan lette din hverdag.

Vælg et rengøringsfirma på Sjælland med Kvalitetssikring

Hos Merkur Service lytter vi ikke bare til dig som kunde, vi går også op i at levere præcis det der er indgået aftale om. Derfor bruger vi kvalitetssikring af vores rengøring og services. Det er med til at sikre, at du får det bedst mulige resultat hver gang.

Vi tilbyder at gøre brug af INSTA 800 i vores rengøring, som bruges til at fastlægge kvaliteten af den udførte rengøring. Det er med til sikre vi kan levere præcis den type rengøring som vores kunder ønsker. Samtidig er det nemt at tjekke om rengøringen lever op til det fastlagte kvalitetskrav af rengøringen.

Vores services er også underlagt en række kvalitetskrav. Det er med til sikre dig som kunde, at du ikke bare får en velfungerende rengøring, men også en velfungerende service.

Vores kvalitetssikring er med til at understøtte vores ambition og ønske om at være Sjællands bedste rengøringsfirma og servicevirksomhed. Hvilket vi har en vision om at blive i hele Danmark.

Rengøringsfirma med stærk miljøfokus

Vi har som rengøringsfirma højt miljøfokus. Det betyder vi gør hvad vi kan for skåne miljøet mest muligt, når vi gør rent. Det gør vi ved bruge så lidt vand som det er muligt når vi gør rent. Det betyder også vi kun bruger Svanemærkede rengøringsmidler når vi gør rent. I det omfang det overhovedet kan lade sig gøre, bruger ”fra vugge til grav-princippet”. Det betyder blandt andet at vi sørger vi for at vores plastik som har indeholdt rengøringsmild bliver sendt til genbrug.

En anden vigtig del er af vores miljøfokus bidrager vores medarbejder til via oplæring, hvor de lærer at foretage den mest miljøskånsomme rengøring. Dette indbefatter blandet at bruge de rigtige rengøringsmidler i den rette kontekst. Ligesom de lærer at bruge rette dosering, så det bedste rengøringsresultat opnås på den bedst mulige og miljømæssige måde.

De bedste medarbejdere

Merkur Services har som en del af sin vision at være det rengøringsfirma på Sjælland som har de dygtigste medarbejdere. Den vision bygger vi på fordi, at vi tror på at den dygtigste medarbejder leverer det bedste stykke arbejde. Netop fordi de via deres dygtighed bærer en faglig stolthed i det stykke arbejde de udfører.

Det betyder vi har stor fokus på, at hver enkelt af vores medarbejdere kender værdien af netop deres stykke arbejde. Derfor vægter vi også, at den enkelte medarbejder har en god teoretisk viden og kan bruge denne i det praktiske arbejde.  

For at sikre den høje faglighed hos vores ansatte, sender vi dem løbende på efteruddannelse, for at sikre de altid har den nyste viden indenfor netop deres ekspertise område. Samtidig opfordrer vi til de laver sparring og lærer af hinanden på tværs af deres faglige kompetencer.

 Få et tilbud på din rengøring på Sjælland

Vil du have et rengøringstilbud på din rengøring på Sjælland? Så brug formularen herunder eller send en mail til info@merkurservice.dk Du kan også ringe til os på telefon 70 60 50 68. Vi har åben alle hverdage fra 8:00 – 17:00.

Du vil typisk blive kontaktet indenfor 24 timer, men normalvis samme dag som du har skrevet, hvis det er en hverdag.

 

 

Kategorier
Erhvervsrengøring

Rengøringsfirma i København

Rengøringsfirma
i
København

Slider

Rengøringsfirma i København med høj miljøbevidsthed og kvalitetssikring

Merkur Service er et rengøringsfirma og en servicevirksomhed som dækker hele København. Vi tilbyder miljøbevidst rengøring med kvalitetssikring, som sikre den leveret rengøring og service lever op til den aftalte kvalitet hos alle vores kunder.
Vi tilbyder unikke tilpassede løsninger til hver enkelt af vores kunder. Merkur Services løsninger er altid fleksible og derfor kan nye ønsker eller løsninger medtages fra dag til dag. Vi ved at en høj fleksibilitet er en vigtig faktor for at kunne levere både en ordentlig service og rengøring til vores kunder.

Vi lytter til Jeres behov og ønsker

Hos Merkur Service lytter vi til hvad Jeres ønsker og forventninger er til Jeres rengøringsfirma. Vi ved nemlig, at med et tæt samarbejde med vores kunder hvor vi lytter og reflekterer over hvad vores kunder har sagt, fører til det bedste samarbejde og en langvarig relation, som er til glæde for både dig og os.
Jo bedre dit rengøringsfirma lytter til og kender sine kunders behov, jo bedre og mere glidende bliver rengøringen. Det sikrer at din virksomhed kan holde fokus på sin kerneforretning.

Rengøringsfirma i København med Kvalitetssikring

Hos Merkur Service går vi op i at leve op til hver enkelt af vores aftaler. Derfor bruger vi kvalitetssikring til at sikrer vi levere det aftalte hver gang.
For at sikre kvaliteten af vores rengøring bruger vi INSTA 800. Det er en standard der fastligger rengøringskvaliteten. Det gør at vi kan levere præcis den type rengøring som vores kunder ønsker. Dette gør også nemt kan foretage en kvalitetssikring af den udførte rengøring.
Merkur Service bruger også kvalitetssikring af vores service. Dette gør vi i form af KPI’ere som er med til at sikre vores ønske om, at være det bedste rengøringsfirma. Vores ambition er nemlig ubetinget at give den bedste service som rengøringsfirma i København og på længere sigt hele Danmark.

Rengøringsfirma med fokus på miljøet

Merkur Service har som rengøringsfirma fokus på at skåne miljøet mest muligt, når vi foretager rengøring. Dette betyder vi kun bruger Svanemærket rengøringsmidler hvor dette er muligt. Vi har også høj fokus vandforbruget, hvilket betyder vi bruger så lidt vand som det muligt, uden dette går udover kvaliteten af den udførte rengøring. Ydereligere gør vi brug af princippet ”fra vugge til grav”.

Vi vil have de dygtigste medarbejdere

Merkur Service ønsker som rengøringsfirma i København at have de dygtigste medarbejdere. Det gør vi fordi vi tror på at det er den bedste vej frem for både vores kunder, vores medarbejdere og Merkur Service som virksomhed.
Derfor har vi stor fokus på at hver enkelt at vores medarbejdere kender værdien af netop deres arbejde. For at underbygge og opbygge værdien hos den enkelte medarbejder har vi høj fokus på, at både den praktiske og teoretiske viden er i højsædet hos vores medarbejdere. Dette sikre vi ved løbende at sende vores medarbejdere på efteruddannelse. Det er med til sikrer at vores medarbejdere hele tiden kan dele og gøre brug af den nyeste viden indenfor deres arbejdsområde.

Få et tilbud på rengøring i København

Vil du have et rengøringstilbud fra et seriøst rengøringsfirma i København. Så kontakt Merkur Service allerede nu. Vi har åben alle dage fra 8:00 – 17:00. Du kan ringe eller skrive til os vi vores kontaktformular.
Når du kontakter Merkur Service er du sikret en kvalificeret snak om hvordan din rengøring og serviceløsning kan se ud. Telefon 70 60 50 68.

Merkur Service tilbyder rengøring og andre services der tilknytter sig rengøring i hele København og resten af Sjælland.

 

Kategorier
Erhvervsrengøring

Rengøringsfirma Slagelse

Rengøringsfirma
i
Slagelse

Slider

Rengøringsfirma i Slagelse tilbyder Professionel rengøring

Rengøringsfirma i Slagelse med lokal forankring Har du brug for et professionelt rengøringsfirma i Slagelse?

Merkur Service er et professionelt rengøringsfirma og en servicevirksomhed som er beliggende i Slagelse. Vi tilbyder rengøring og services, indpakket i unikke og fleksible løsningsmodeller til både private og til virksomheder på hele Sjælland og i hele Købehavn.

Vi bruger vores professionelle viden til sammen med vores kunder at sammensætte unikke løsninger, der er tilpasset lige præcis deres ønsker og behov. Nogle gange opstår der behov for ændringer i den løsning der er lavet. Derfor giver vi mulighed for at tingene kan ændres fra dag til dag. Det er kun en af de mange ting vi forstår ved at være en seriøs og ordentlig service- og rengøringsvirksomhed.

Kvalitetssikring af både rengøring og service

Vi går op i at levere det der er aftalt og derfor bruger vi altid kvalitetssikring til sikre, at vi lever op til det aftalte.

Indenfor erhvervsrengøring tilbyder vi at gøre brug af INSTA 800 til vores erhvervsrengøring. Det er en nem og sikker måde at lave en effektiv kvalitetssikring af den udførte rengøring.  Er man ikke erhvervskunde eller ønsker man en anden form for kvalitetssikring af sin rengøring, tilbyder vi naturligvis også dette.

Vores kvalitetssikring er både din og vores sikkerhed for, at du får hvad du betaler for.

Miljøet er i fokus

Vi har som rengøringsfirma og servicevirksomhed fokus på miljøet. Det betyder vi kun bruger Svanemærket rengøringsmidler i det omfang det er muligt. Vi bruger ligeledes så lidt vand som det er muligt i vores arbejde. Hele vejen i vores arbejdsprocesser har vi fokus på at gøre brug af ”fra vugge til grav” princippet. Vi værner om miljøet og det kan du også være med til ved vælge en rengøringsløsning fra Merkur Service.

Medarbejderne skal være de bedste

Hos Merkur Service tror vi på, at den bedste vej frem for et rengøringsfirma og servicevirksomhed er dygtige medarbejdere. Medarbejdere som kender værdien af deres arbejde og som har en solid viden, der er både fagligt og teoretisk baseret. Derfor går vi op i vores medarbejdere løbende bliver efteruddannet, så de hele tiden er opdateret med den nyeste viden indenfor deres område. Det er også vores medarbejdere der skal være med til at gøre Merkur Service til det bedste rengøringsfirma og den bedste servicevirksomhed. Derfor har vi stor fokus på vigtigheden af vidensdeling og innovation blandt vores medarbejdere.

Vi passer også på gulvene

Hos Merkur Service har vi et højt vidensniveau indenfor rengøring og dette gælder også når det til kommer til vedligeholdelse af forskellige typer af gulvbelægning. Dette gælder uanset om det gælder gulve af beton, marmorsplit, linoleum, trægulve eller andre typer af gulve. Dette betyder at dine gulve altid er i sikre hænder og altid bliver rengjort og vedligeholdt på den bedst tænkelige måde.

Merkur Service dækker Slagelse og resten af Sjælland

Vi dækker som rengøringsfirma Slagelse og hele Sjælland. Vi udfører rengøring og service i hele Slagelse og på resten af Sjælland. Hvis du vil have et tilbud på rengøring fra Merkur Service, så kontakt os og få en helt uforpligtende snak om hvordan en rengørings- og serviceløsning kan se ud. Vi har åbent alle hverdage 8:00-17:00 og kan træffe på telefon 70 60 50 68.

Læs mere om erhvervsrengøring

Læs mere om privat rengøring