Kategorier
Profil

Værdigrundlaget for Merkur Service

Værdigrundlaget Merkur Service bygger på

Vores værdigrundlag bevæger sig igennem hele organisationen og er med til at gøre Merkur Service profil til en stabil forretningspartner.

 • Kunden kommer altid først
 • At leverer et højt kvalitetsniveau
 • Respekt og ærlighed over for alle
 • Fokus på optimering i forhold til miljøet.
 • Ledelsen forgår gennem medbestemmelse
 • Vi tilskynder til nytænkning og forandring
 • Ansvar for både vores medarbejdere og den klode vi befinder os på.
 • Langvarig relation til hver enkelt kunde.

Medarbejdere

For at sikre værdigrundlaget hos Merkur Service profil har vi fastsat nogle krav til vores medarbejdere.

 • Ærlighed og gensidig respekt for alle
 • Alle medarbejdere forventes at kunne tage ansvar og handle under ansvar i henhold til de værdier der kendetegner Merkur Service
 • Faglig viden om det det arbejde de udføres
 • Leverer en høj kvalitet og være resultatorienteret
 • Arbejdet udføres uden påvirkning af alkohol eller euforiserende stoffer
 • Lønninger betales som pasende og er som minimum efter gældende regler og love i landet.
 • Alle medarbejder tilbydes kursuser der er relevante i arbejdet der udføres hos Merkur Service profil
 • Der er fokus på den enkelt medarbejders udvikling og trivsel
 • Enhver medarbejde skal overholde loven
 • Medarbejderne sikres en sikker arbejdsplads og arbejdsforhold.

Miljøet

Vi passer på miljøet. Det gør vi ved kun at bruge Svanemærkede rengøringsmidler til vores rengøring. Alt vores plastik bliver også samlet ind og sendt til genbrug, så det igen kan gøre gavn.

 

Kategorier
Profil

Visionen og mission for Merkur Service

Merkur Services Vision og Mission

Visionen for Merkur Service er at blive markedsledende inden for miljøvenlig rengøring og servicering. Ikke bare lokalt i Danmark, men i hele Europa, hvor vi vil være bedst inden for den private og offentlige sektor. Målet er ikke kun at være alment kendt og anerkendt for vores miljøhensyn. Et højt serviceniveau er af aller højeste prioritet, samt individuelle løsninger for den enkelte kunde med fokus på langvarige relationer. For gøre det nemmest muligt for kunderne er det vores mål at kunne tilbyde facility service inden ekspansion i udlandet.

Hvordan

Vi vil i tæt samarbejde med vores personale og samarbejdspartnere arbejde på at optimere og udvikle processerne og metoderne i måden vi gøre tingene på. Dette skal være til både gavn for miljøet, medarbejderne, samt vores kunder. Dette skal samtidig sikre at Merkur Service er førende inde for brug af ny teknologi og vidensbrug.

Medarbejderne

Enhver medarbejder som er en del af Merkur Service skal være stolt af dette og forstå betydningen og værdien af den indsat som den enkelte bidragere med. Den enkelte skal ligeledes kende værdien af vidensdeling og innovation. Dette skal indgå som en naturlig del af arbejdet.

Missionen for Merkur Service

Vores mission er at tilbyde den enkelte en individuel og kvalitetssikret løsning. Kombineret med et højt serviceniveau hvor kunden altid kommer i første række og ønsket om en langvarig relation er i højsædet.
For den enkelte kunde skal det være med til at skabe en mere enkel og optimeret dag. Dette skal sikres gennem en kvalitetssikring der sørger for at kvaliteten lever op til det forventede
Dette skal ske på en måde der tager hensyn til miljøet og på en måde hvorpå det giver mening for den enkelte kunde.

Miljøfokus

Vi har miljøet i fokus og derfor bruger vi kun Svanemærkede rengøringsmidler. Det er vores ambition og håb at det bliver forbudt at bruge rengøringsmidler der ikke Svanemærkede, eller på anden mere miljøvenlige. Der nemlig i dag ingen begrundelse for ikke at bruge Svanemærkede rengøringsmidler.

Derfor støtter vi også op om “Vi Er Grønne”

viergroenne

og miljoevenlig-pakning.dk

Vi støtter op om miljøvenlig indpakning i form af vores miljøvenlige rengøring.
Kategorier
Profil

Merkur Services Profil

Merkur Services profil, mål og ønsker

Merkur Service er en top professionel service- og rengøringsvirksomhed. Vi har fokus på kvalitet, vores miljø, samt vores medarbejderes trivsel.
Merkur Service blev skabt i ønsket om, at skabe en service- og rengøringsvirksomhed der i al sin enkelthed kan tilbyde en service og rengøring af højeste kvalitet, med en unik og individuel løsningsmodel for den enkelte.
Merkur Service har et mål om at blive landsdækkende og tilbyde facility management. Derfor vil der med tiden løbende kommer flere ydelser til. Vi lancer aldrig en ny ydelse uden at den er gennemarbejdet og bliver varetaget af dygtige om kompetente medarbejdere.

Optimeret

Hos Merkur Service er fokus hele tiden rettet imod hvordan vi kan optimere vores måde at gøre tingene på. Her er det ikke kun effektiviteten vi har i fokus, men også den miljørigtige løsning er vigtig for os. Derfor har vi konstant fokus på udviklingen og fokus alle vores medarbejdere er opdateret med nyeste viden og bliver løbende efteruddannet.

Kvalitetssikring

Hos Merkur Service bruger vi kvalitetssikring til at sikre, at vores service og rengøring altid lever op til de aftalte rammer. Dette gør vi med udgangspunkt i INSTA 800. Dette er med til at sikre vores kunder som minimum får den kvalitet der bliver betalt for.

Medarbejderne

Hos Merkur Service er vores overbevisning at de den glade og tilfredse medarbejder sikrer den bedste service. Det tror vi er til både glæde og gavn for vores kunder og miljøet.
Vi har høj fokus på både den praktiske og teoretiske viden hos den enkelte medarbejder. Det er med til at give dygtige og motiverede medarbejdere, som giver et højt fagligt niveau og arbejdsmiljø, uanset arbejdsområdet. Alt sammen noget der kommer alle vores kunder til gode.

Merkur Service og miljøhensyn

Hos Merkur Service har vi høj fokus på miljøhensyn. Det betyder at i alt hvad vi foretager os, har vi stor fokus på vores forbrug og måde vi gøre tingene på. Det betyder at vi lige fra rengøring til det daglige kontorarbejde har fokus på at gøre tingene skånsomt i forhold til miljøet.

Vi har valgt at gøre vores hjemmeside krypteret

Det betyder for dig at man ikke kan se hvad sender til os, hvis du for eksempel sender os en besked vi vores kontaktformular.

Vi støtter et sikkert Internet - Sikker browsing med SSL