Kategorier
Erhvervsrengøring

 

Hvad er INSTA 800

INSTA 800 er en fælles nordisk standard der trådte i kraft 1. september 2000. Det skete på baggrund af et ønske om en fælles måde at måle den færdige rengøringskvalitet på. Baggrunden var vanskeligheden i at definere rengøringskvaliteten af et specifikt lokale. Dette skyldes at opfattelsen af ords betydning og værdi kan variere hos den enkelte.

Med INSTA 800 kan det bestemmes præcist hvordan man definer rengøringskvaliteten i et rum.

Det gør det i dag muligt for hele branchen på tværs af hinanden (kunder, leverandører, fagforeninger og brancheforeninger) at man nu har det man populært kalder ”et fælles sprog” når man snakker om rengøringskvalitet.

Hvordan bruges INSTA 800

INSTA 800 kan bruges til at måle rengøringskvaliteten i alle typer af lokaler. Eksempelvis kontorer, operationsstuer, produktionslokaler, butikker, transportmidler eller trappeopgange. Kvalitetssikringen foretages uden hensyn til metoder, rengøringssystemer og frekvenser. Kort sagt, alle steder hvor der kan gøres rent.

INSTA 800 giver mulighed for op til fem rengøringsniveauer. Der tages højde for lokalets størrelse og typer af urenheder, samt hvor svært eller nemt et område er at komme til at rengøre.

Stikprøvekontrol med INSTA 800

Der foretages en tilfældig udvælgelse af lokalerne som tager højde for bygningens størrelse, antal rum, samt lokale typer. Ud fra dette udvælges et passende antal områder der foretages stikprøver i. Dette skal minimum ske hvert kvartal for at sikre en ensartet kvalitet af den udførte rengøring. Det er dog muligt at tage hyppigere stikprøver, som eksempelvis hver måned eller endnu hyppigere. Det er noget der bliver aftalt individuelt og skrevet ind i kontrakten.

Kontrollens udførelses og metoder med INSTA 800

Der er to måder kontrollen kan foretages med

  1. Visuelkontrol (den absolut mest brugte)
  2. Måling med måleinstrumenter.

Metoderne kan bruges uafhængigt af hinanden, men også bruges sammen.

Visuelkontrol

Denne udføres udelukkende med øjne. Det er altså ikke tilladt at bruge eksempelvis en finger for at konstatere om der er støv eller ej. Princippet er sådan lidt forsimplet beskrevet, at ser der rent ud, er der rent. Ser det ikke rent ud, er der ikke rent.

Måling med måleinstrumenter

Kvalitetssikring med måleinstrumenter er typisk noget der bruges på laboratorier, ved lægemiddelsfremstilling og levnedsmiddelfremstilling og andre ligne steder, hvor der ekstra høje krav til hygiejnen. Det kan være både kundens eget ønske, men også et direkte lovkrav.

Støv har indvirkning på indeklimaet. Derfor kan der være ønske om nedbringe dette, eller holde det under et vist niveau. Dette kan måles med en støvmåler og opgøres ud fra de opsatte krav i INSTA 800.

Fordel ved INSTA 800

  • Man kan let variere den ønskede rengøringskvalitet fra rum til rum eller rumtype
  • Det er let at afstemme forventninger imellem kunden og leverandøren
  • Standarden indeholder objektive målekriterier til afgørelse af hvad der er rent
  • Det er let at tjekke om rengøringskvaliteten lever op til aftalen
  • Man holder rent og gør ikke rent
  • Det gør det nemmere at sammenligne tilbud i udbudssituationer
  • Det er let at dokumentere den udførte rengøringskvalitet
  • Rengøringsmedarbejderen kan nemt selv tjekke om rengøringen lever op til aftalte kvalitetsniveau.

Hvem bruger INSTA 800

Alle kan gøre brug af INSTA 800 standarden i forbindelse med en rengøringsopgave.
Det er helt frivilligt at bruge, men mange mindre, mellemstore og store virksomheder gør i dag brug af standarden. Dertil kan ligges en lang liste af offentlige og private aktører som hospitaler, lægehuse og uddannelsesinstitutioner. INSTA 800 vinder i det hele taget større og større udbredelse blandt det private og offentlige.

Selve standarden har sin største udbredelse i Danmark, Sverige og Norge. Derfor er derfor også en gennemprøvet standard der har vist sin værdi.

Hvad kan INSTA 800 ikke bruges til

INSTA 800 kan udelukkende bruges til at fastlægge det ønskede rengøringsniveau, samt bedømme om den udførte rengøring lever op til det ønsket kvalitetskrav. Det er så specifikt i sin betydning, at for eksempel tømning af papirkurve, opfyldning af toiletartikler og eventuelt genbrugshåndering ikke er omfattet af INSTA 800. Her laver man stedet for en separat kvalitetssikring, samt en metode til at bedømme kvaliteten af dette.

Du kan læse mere om INTA 800 her.

Få en tilbud på din rengøring med INSTA 800

Vil have et bud på hvordan din rengøring kan se ud med INSTA 800 rengøring? Så få en bud fra en seriøs spiller på det danske rengøringsmarkedet. Vi tilbyder erhvervsrengøring i København og erhvervsrengøring på hele Sjælland med INSTA 800.