Kategorier
Privat Rengøring

Bliv klogere på Servicefradraget

Hvad er Servicefradraget?

Boligjobordningen er opdelt i to forskellige dele.

Håndværkerydelse som du kender som håndværkerfradraget. Den anden er serviceydelser, kendt som servicefradraget.

Forskellen på de to fradrag er, at man med håndværkerfradraget kan få fradrag for 12.800 kr. til håndværkerydelser i 2020.

Med servicefradraget kunne man i 2019 få et servicefradrag på 6100 kr. I 2020 er Servicefradraget igen hævet med 100 kr. så du nu kan fratrække 6200 kr. Servicefradraget er fastsat til eksempelvis at kunne bruges til vinduespudsning eller privat rengøring.

Begge fradrag er pr. person i husstanden som er over 18 år og skattepligtig i Danmark. Det er kun den betalende som kan gøre brug af fradraget. Ægtefæller er dog undtaget for denne regel, da ægtefæller kan gøre brug af hinandens fradrag. Hvilket betyder at selv om det kun er den ene ægtefælle der har betalt, kan der også gøres brug af den anden ægtefælles servicefradrag.

Hvordan beregnes håndværker- og servicefradraget?

Man kan trække 33 % fra af det fulde beløb der omhandler arbejdslønnen op til 6200 kr. pr. år. Der er fordi der ikke er tale om et fradrag på 6200 kr. men derimod muligheden for at få fradrag op til de 6200 kr.
Det betyder at man ikke kan trække 6200 kr. fra, men i stedet 2046 kr. som er svarerende til de 33 % ud af de 6200 kr.

Da fradraget udelukkende omhandler arbejdslønnen kan man ikke fratrække rengøringsmidler eller indkøb af materiel til brug ved rengøringen, men udelukkende den arbejdstid som det har taget at udføre serviceydelsen. Derfor skal disse også været klart adskilt på fakturaen, så det tydeligt fremgår hvad der er arbejdsløn og hvad derudover er påført regningen.

Hvad er den reelle skatteværdi af dit servicefradrag?

Den overstående regnemodel er den forsimplet måde at beregne Servicefradraget på. For den reelle skatteværdi af dit servicefradrag afhænger af hvad kommune du bor i. Skatteværdien er det beløb som du reelt kan trække fra i skat.

Bruger vi håndværkerfradraget som et eksempel, og vælger den kommune hvor du kan trække mest fra er det Langeland Kommune. Her kan du som borger trække 7200 kr. fra i skat. Bor du derimod i Gentofte Kommune har du kun en reel skatteværdi på 6000 kr. som du kan trække fra i skat.

Tager vi den gennemsnitlige skatteværdi på landsplan er den på 25,6% (Kilde: Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank).

Så tager du landsgennemsnittet af skatteværdien i 2020 vil du kunne trække 1587 kr.  fra i skat.

Servicefradraget for 2021

Regeringen har den 9. november 2020 fremlagt forslag om at både Håndværker- og Servicefradraget hver hæves til 25.000 kr. årligt. Det er dog indtil videre kun fremlagt som forslag til den kommende Finanslov for 2021. Hvis Servicefradraget forsætter som det ser ud lige nu, vil servicefradraget hævet til 6400 kr. i 2021. Det svarer til du kan trække 2112 kr. ved 33 procent. Tager du landsgennemsnittet på de 25,6 procent svarer det til en skatteværdi på 1638 kr.

Hvis det der imod bliver op til 25.000 kr. for Servicefradraget 2021, vil det svare til en man i stedet for kan trække 8750 kr. per person i husstanden, da Fradragsværdien hæves til 35 procent når det gælder servicefradraget.

Det vil dog som lovforslaget er fremlagt kun være gældende for 2021, som en del af Regeringens nye coronaplan, for kunne sætte gang i den danske økonomi.

Servicefradrag for 2021 bliver sat op til 25.000 kr.

Den 6/12-2020 har Regeringen med sine støttepartier fremlagt finansloven for 2021. Servicedraget hæves til 25.000 kr. om året. Vi uddyber det så snart vi kender de præcise detajler omkring servicefradraget for 2021.

Hvad dækker servicefradraget ved vinduespudsning?

Man kan med servicefradraget få foretaget vinduespudsning inden og udvendigt.

Hvad dækkker servicefradraget ved privat rengøring?

Du har mulighed for få foretaget følgende og samtidigt gøre brug af servicefradraget ved privat rengøring;

  • Vask og aftørring af flader i boligen
    • Rengøring af toilet og bad
    • Støvsugning, gulvvask og boning
    • Opvask, tøjvask og strygning
    • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Hvordan indberetter man sit servicefradrag?

Man skal selv indberette fradraget til Skat. Dette gøres på selvangivelsen via Tastselv.
Dokumentationen for det udførte arbejde skal gemmes, så dette kan fremvise for Skat som dokumentation for det arbejde der er udført.
Regningen skal være betalt elektronisk. Konkret betyder det at betalingen ikke må være sket kontant eller med check. Mere specifikt skal betalingen være foretaget med kort, MobilPay eller med en bankoverførsel.

Vejledning til indberetning af servicefradrag

Du skal bruge felt 460 til indberette din servicefradrag. Søg efter det hvis du ikke kan finde det. Vi har lavet en guide til hvordan du indberetter dit servicefradrag her.

Vil du læse Skats egen udlægning af servicefradraget så besøg Skats hjemmeside om servicefradraget.