Kategorier
Profil

Merkur Services Vision og Mission

Visionen for Merkur Service er at blive markedsledende inden for miljøvenlig rengøring og servicering. Ikke bare lokalt i Danmark, men i hele Europa, hvor vi vil være bedst inden for den private og offentlige sektor. Målet er ikke kun at være alment kendt og anerkendt for vores miljøhensyn. Et højt serviceniveau er af aller højeste prioritet, samt individuelle løsninger for den enkelte kunde med fokus på langvarige relationer. For gøre det nemmest muligt for kunderne er det vores mål at kunne tilbyde facility service inden ekspansion i udlandet.

Hvordan

Vi vil i tæt samarbejde med vores personale og samarbejdspartnere arbejde på at optimere og udvikle processerne og metoderne i måden vi gøre tingene på. Dette skal være til både gavn for miljøet, medarbejderne, samt vores kunder. Dette skal samtidig sikre at Merkur Service er førende inde for brug af ny teknologi og vidensbrug.

Medarbejderne

Enhver medarbejder som er en del af Merkur Service skal være stolt af dette og forstå betydningen og værdien af den indsat som den enkelte bidragere med. Den enkelte skal ligeledes kende værdien af vidensdeling og innovation. Dette skal indgå som en naturlig del af arbejdet.

Missionen for Merkur Service

Vores mission er at tilbyde den enkelte en individuel og kvalitetssikret løsning. Kombineret med et højt serviceniveau hvor kunden altid kommer i første række og ønsket om en langvarig relation er i højsædet.
For den enkelte kunde skal det være med til at skabe en mere enkel og optimeret dag. Dette skal sikres gennem en kvalitetssikring der sørger for at kvaliteten lever op til det forventede
Dette skal ske på en måde der tager hensyn til miljøet og på en måde hvorpå det giver mening for den enkelte kunde.

Miljøfokus

Vi har miljøet i fokus og derfor bruger vi kun Svanemærkede rengøringsmidler. Det er vores ambition og håb at det bliver forbudt at bruge rengøringsmidler der ikke Svanemærkede, eller på anden mere miljøvenlige. Der nemlig i dag ingen begrundelse for ikke at bruge Svanemærkede rengøringsmidler.

Derfor støtter vi også op om “Vi Er Grønne”

viergroenne

og miljoevenlig-pakning.dk

Vi støtter op om miljøvenlig indpakning i form af vores miljøvenlige rengøring.