Kategorier
Privat Rengøring

Servicefradrag

Bliv klogere på Servicefradraget

Slider

Hvad er Servicefradraget?

Boligjobordningen er opdelt i to forskellige dele.

Håndværkerydelse som du kender som håndværkerfradraget. Den anden er serviceydelser, kendt som servicefradraget.

Forskellen på de to fradrag er, at man med håndværkerfradraget kan få fradrag for 12.800 kr. til håndværkerydelser i 2020.

Med servicefradraget kunne man i 2019 få et servicefradrag på 6100 kr. I 2020 er Servicefradraget igen hævet med 100 kr. så du nu kan fratrække 6200 kr. Servicefradraget er fastsat til eksempelvis at kunne bruges til vinduespudsning eller privat rengøring.

Begge fradrag er pr. person i husstanden som er over 18 år og skattepligtig i Danmark. Det er kun den betalende som kan gøre brug af fradraget. Ægtefæller er dog undtaget for denne regel, da ægtefæller kan gøre brug af hinandens fradrag. Hvilket betyder at selv om det kun er den ene ægtefælle der har betalt, kan der også gøres brug af den anden ægtefælles servicefradrag.

Hvordan beregnes håndværker- og servicefradraget?

Man kan trække 33 % fra af det fulde beløb der omhandler arbejdslønnen op til 6200 kr. pr. år. Der er fordi der ikke er tale om et fradrag på 6200 kr. men derimod muligheden for at få fradrag op til de 6200 kr.
Det betyder at man ikke kan trække 6200 kr. fra, men i stedet 2046 kr. som er svarerende til de 33 % ud af de 6200 kr.

Da fradraget udelukkende omhandler arbejdslønnen kan man ikke fratrække rengøringsmidler eller indkøb af materiel til brug ved rengøringen, men udelukkende den arbejdstid som det har taget at udføre serviceydelsen. Derfor skal disse også været klart adskilt på fakturaen, så det tydeligt fremgår hvad der er arbejdsløn og hvad derudover er påført regningen.

Hvad er den reelle skatteværdi af dit servicefradrag?

Den overstående regnemodel er den forsimplet måde at beregne Servicefradraget på. For den reelle skatteværdi af dit servicefradrag afhænger af hvad kommune du bor i. Skatteværdien er det beløb som du reelt kan trække fra i skat.

Bruger vi håndværkerfradraget som et eksempel, og vælger den kommune hvor du kan trække mest fra er det Langeland Kommune. Her kan du som borger trække 7200 kr. fra i skat. Bor du derimod i Gentofte Kommune har du kun en reel skatteværdi på 6000 kr. som du kan trække fra i skat.

Tager vi den gennemsnitlige skatteværdi på landsplan er den på 25,6% (Kilde: Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank).

Så tager du landsgennemsnittet af skatteværdien i 2020 vil du kunne trække 1587 kr.  fra i skat.

Servicefradraget for 2021

Regeringen har den 9. november 2020 fremlagt forslag om at både Håndværker- og Servicefradraget hver hæves til 25.000 kr. årligt. Det er dog indtil videre kun fremlagt som forslag til den kommende Finanslov for 2021. Hvis Servicefradraget forsætter som det ser ud lige nu, vil servicefradraget hævet til 6400 kr. i 2021. Det svarer til du kan trække 2112 kr. ved 33 procent. Tager du landsgennemsnittet på de 25,6 procent svarer det til en skatteværdi på 1638 kr.

Hvis det der imod bliver op til 25.000 kr. for Servicefradraget 2021, vil det svare til en man i stedet for kan trække 8750 kr. per person i husstanden, da Fradragsværdien hæves til 35 procent når det gælder servicefradraget.

Det vil dog som lovforslaget er fremlagt kun være gældende for 2021, som en del af Regeringens nye coronaplan, for kunne sætte gang i den danske økonomi.

Servicefradrag for 2021 bliver sat op til 25.000 kr.

Den 6/12-2020 har Regeringen med sine støttepartier fremlagt finansloven for 2021. Servicedraget hæves til 25.000 kr. om året. Vi uddyber det så snart vi kender de præcise detajler omkring servicefradraget for 2021.

Hvad dækker servicefradraget ved vinduespudsning?

Man kan med servicefradraget få foretaget vinduespudsning inden og udvendigt.

Hvad dækkker servicefradraget ved privat rengøring?

Du har mulighed for få foretaget følgende og samtidigt gøre brug af servicefradraget ved privat rengøring;

 • Vask og aftørring af flader i boligen
  • Rengøring af toilet og bad
  • Støvsugning, gulvvask og boning
  • Opvask, tøjvask og strygning
  • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Hvordan indberetter man sit servicefradrag?

Man skal selv indberette fradraget til Skat. Dette gøres på selvangivelsen via Tastselv.
Dokumentationen for det udførte arbejde skal gemmes, så dette kan fremvise for Skat som dokumentation for det arbejde der er udført.
Regningen skal være betalt elektronisk. Konkret betyder det at betalingen ikke må være sket kontant eller med check. Mere specifikt skal betalingen være foretaget med kort, MobilPay eller med en bankoverførsel.

Vejledning til indberetning af servicefradrag

Du skal bruge felt 460 til indberette din servicefradrag. Søg efter det hvis du ikke kan finde det. Vi har lavet en guide til hvordan du indberetter dit servicefradrag her.

Kategorier
Blog

Hvordan indberetter du servicefradraget

Sådan indberetter du dit servicefradrag – en vejledning

Vejledningen er en guide til hvordan du indberetter dit servicefradrag på TastSelv på Skats hjemmeside. Guiden kan også være en hjælp til at finde ud af hvordan du indberetter dit håndværkerfradrag.

Håndværkerfradraget har en underkategori som er servicefradraget, som giver ret til at trække 6000 kr. fra i skat. Håndværkerfradraget er på 12000 kr. Dette gælder for begge fradrag og hver enkelt person, der er over 18 år i husstanden. Det er dog kun den der har betalt regningen, som har ret til fradraget. Du kan dog også gøre brug af din ægtefælles servicefradrag, selv om du har betalt regningen. Du kan læse mere specifikt om hvad servicefradraget kan bruges til på vores side om servicefradraget.

Guide til hvordan du indretter servicefradraget

 1. Først logger du ind på Skat. Her vælger du ”Ret årsopgørelse/oplysningsskemaet”
  Sådan indberette du servicefradraget
 2. Så vælger du rubrik 460, hvor der står ”Håndværkerfradrag” og trykker på lommeregneren. Du finder den under “Ligningsmæssige fradrag”. Find felt 460
 3. Hvis du ikke kan finde rubrikken, skal du klikke på ”Vis alle rubrikker”. Find felt 460
 4. Så vælger du den type bolig du har fået foretaget arbejdet i. Vælg hvad bolig du skal have servicefradrag fra
 5. Skriver CVR-nummeret på den virksomhed der har udført arbejdet for dig. Indtast dit CVR-nummer for virksomheden
 6. Derpå vælger du på listen, hvad arbejde der er udført Skriv CVR-nummer på virksomheden
 7. Derpå er det dato og arbejdsløn uden moms der oplyses. Det er vigtigt ikke at skrive arbejdslønnen med moms, da Skats system selv ligger momsen oveni. Indsæt dato og arbejdsløn
 8. Så skal du godkende at dine oplysninger er korrekte. Når du har tjekket at oplysningerne passer, klikker du på ”Overfør beløb”. Så er du færdig. Så skal du tjekke og godkende oplysninger for fradraget
 9. Når du har godkendt det indtaste vil du blive sendt til en side med en oversigt over dine indberetninger. Herfra vil du også kunne rette en eventuel fejl.
 10. Du kan nu indberette igen eller forlade Skats hjemmeside. Bare husk at logge ud når du er færdig med at indberette dit servicefradrag eller håndværkerfradrag.